Afstemning

Når alle offentlige forlig er indgået, skal du som offentlig ansat på den statslige, kommunale og regionale overenskomst tage stilling til resultaterne ved en vejledende urafstemning. Det vil sige, at IDA på baggrund af medlemmernes stemmer tager stilling til, om forhandlingsresultatet kan godkendes eller ej.

Du vil forinden blive orienteret om indholdet i forligene via links til forligsteksterne og faktaark, som beskriver forligene. Endvidere vil der blive afholdt webinar, hvor IDAs repræsentant i ACs forhandlingsudvalg Carsten Eckhart Thomsen vil fortælle om IDAs anbefaling i forhold til afstemningen, afstemningsprocessen, forhandlingerne og forligene.