Analyse, Politik og Presse

Analyse, Politik og Presse udfører politisk interessevaretagelse, sekretærbetjening af IDAs politiske udvalg, pressekontakt og analyser.

Søren Lauridsen
afdelingschef,
Analyse, Politik og Presse
sla@ida.dk
33 18 47 95
  

Politik

Anne Katrine Bojsen     
chefkonsulent
Folkeskole, ungdomsudd.,
videregående uddannelser

akb@ida.dk
33 18 47 27
  
Grit Munk
chefkonsulent  
Teknologi, transport, sundhed 
og Sirikommissionen
                
gmu@ida.dk
33 18 47 54
  
Helena Juul Jensen
chefkonsulent
Digitalisering
hjj@ida.dk
33 18 47 05
  
Pernille Hagedorn-        
Rasmussen

chefkonsulent
Energi, klima og miljø
phr@ida.dk
33 18 46 12
  
René Flege Højmark     
chefkonsulent
Erhverv og forskning
rth@ida.dk
33 18 46 23
  

Se også Arbejdsmarked og Globalisering.

Presse

Ole Haun
presserådgiver,                 
chefkonsulent
oha@ida.dk
33 18 46 16
22 15 46 16
  
Søren Lorentzen             
presserådgiver
slr@ida.dk
33 18 46 22
51 85 17 64
  

Tina Splidsboel
presserådgiver
33 18 47 30
60 66 67 00
tsp@ida.dk
  
Ulrik Frandsen                
presserådgiver
ufr@ida.dk
33 18 46 57
23 65 09 69
  


 

Analyse

Martin Kyed                      
cheføkonom, gruppeleder 
for Analyse
mky@ida.dk
33 18 46 27
  
Finn Tidemand                
chefanalytiker
fti@ida.dk
33 18 47 21
  
Jeppe Vierø
juniornalytiker
jvi@ida.dk
33 18 47 96
  
Klaus Jørgensen             
chefanalytiker
klj@ida.dk
33 18 46 24
  
Maria Landtved Kierkegaard
junioranalytiker
mlk@ida.dk
33 18 47 79
  
Søren Slot Thomsen
junioranalytiker
sst@ida.dk
33 18 47 72