Byggefaglig pris uddelt

Adjungeret professor, civilingeniør Hilmer Riberholt har modtaget Byggefaglig Fonds 2011-pris for sit internationale arbejde med produktstandarder og konstruktionsnormer. Hans indsats er foregået i både Europa, Japan og Kina.

Formanden for IDA Byg, Jeppe Blak-Lunddahl (tv) sammen med prismodtager Hilmer Riberholt.

I forbindelse med prisoverrækkelsen havde IDA Byg bedt Hilmer Riberholt berette om arbejdet med udgangspunkt i trækonstruktioner. Hilmer Riberholt understregede vigtigheden af, at danske virksomheder sender folk til det internationale standardiseringsarbejde for at sikre påvirkning af standarder og normer.

På mødet gennemgik Hilmer Riberholt bl.a. også hierarkiet for produktionsstandarder. Regelsæt og ministeriel styring er anderledes i Japan, og Kina har helt egne standarder. Dertil kommer konkurrencen fra USA og Canada. Hilmer Riberholt delte også ud af sine personlige oplevelser med kulturelle forskelle og deres betydning i det politiske arbejder med standardisering.

Byggefaglig Fonds 2011-pris blev overrakt af formanden for IDA Byg, Jeppe Blak-Lunddahl.