Deltagerne på virksomhedsbesøg

Alle deltagerne i Science Cup har nu været igennem en innovationsworkshop. De næste tre måneder udvikler de deres projekter. Derudover bliver de tilbudt at komme på virksomhedsbesøg.

Virksomhedsbesøg
Hver klasse bliver tilbudt at komme på virksomhedsbesøg i den periode, hvor de arbejder med udvikling af deres egne produkter. Deltagerne kommer ud på en af Danmarks innovative virksomheder, der arbejder med produktudvikling af alt fra legoklodser til insulin og vindmøller. Det er en unik mulighed for at komme helt tæt på processerne og teknikkerne bag udvikling af virksomhedernes produkter. Samtidig får deltagerne mulighed for at stille faglige spørgsmål, der kan hjælpe dem i deres produktudvikling og i konkurrencen generelt.

Næste led i konkurrencen
Når alle virksomhedsbesøg er holdt, er det tid til aflevering af gruppeprojektet. Afleveringsfristen er 27. februar 2018. Her skal klassernes lærere sende de opgaver, der opfylder bedømmelseskriterierne, til os i team Science Cup. Vi vurderer, hvilke gruppeprojekter der er kvalificerede til at deltage i semifinalerne og inviterer dem, der er gået videre. Semifinalerne holdes i april 2018. Vinderne af semifinalerne går videre til den landsdækkende finale mandag den 14. maj 2018.