Flytning af statslige job koster dyrt på ekspertisen

Stort set ingen af IDAs medlemmer flytter med, når deres arbejdsplads flyttes fra hovedstadsområdet. Det vil føre til et videnstab, og samtidigt vil det lokale erhvervsliv flere steder i landet komme til at opleve, at konkurrencen om ingeniører og naturvidenskabeligt uddannede skærpes yderligere

Kun 2 % af IDAs flytningsberørte medlemmer hiver teltpælene op og flytter arbejdssted og tager familien med, når deres arbejdsplads flytter til en destination udenfor hovedstadsområdet. Yderligere 1 % vælger at etablere en mindre bolig nær det nye arbejdssted uden at sælge deres nuværende, og det kan i værste fald give det resultat, at hverken styrelser eller det lokale erhvervsliv står tilbage som vindere.

Formanden for de offentligt ansatte i IDA Thomas Damkjær Petersen, har meget svært ved at få øje på gevinsterne:

”Med en gennemsnitlig anciennitet mere end 10 år blandt de mange, der ikke flytter med, siger det sig selv, at der vil opstå et enormt kompetence-gab hos mange myndigheder, som det vil tage mange år at genoprette. 19 % angiver, at de i første omgang vil pendle, og det kan som en start afhjælpe ekspertisetabet hos de styrelser, der flytter til andre steder rundt på Sjælland,” siger formanden for IDA Offentlig.

Til trods for en højere akademikerledighed i København, har over en tredjedel af dem der skulle flytte allerede fået et andet job eller har et nyt job på hånden, og derfor kan regeringens flytteplaner hurtigt medføre, at erhvervslivet i flere områder i Danmark ender med Sorteper, mener Thomas Damkjær Petersen.

”Manglen på ingeniører er stor i hele landet. Flere steder er et muligt scenarie derfor desværre, at private virksomheder – der i forvejen har rekrutteringsproblemer – vil opleve en øget kamp for at ansætte ingeniører og naturvidenskabelige kandidater, hvilket kan sætte de lokale vækstmuligheder i stå,” siger han.

Tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering peger desuden på deciderede flaskehalse på ingeniørarbejdsmarkedet, og der er ikke meget der tyder på, at det ændrer sig – tværtimod, lyder det fra Thomas Damkjær Petersen.

”En prognose fra den teknologiske alliance Engineer the Future viser, at der i 2025 vil mangle 9.300 ingeniører og 4.200 naturvidenskabelige kandidater, og med udsigt til en endnu mere tilspidset konkurrence om disse faggrupper, virker det bagvendt, at flytningerne af de statslige arbejdspladser kan medvirke til, at vækstmulighederne i SMV’erne i provinsen får trangere kår” siger Thomas Damkjær Petersen.

IDAs undersøgelse blandt berørte medlemmer.