Honorar og beregning af honorarsats

Som selvstændig eller freelancer sætter du selv prisen på dit eget arbejde. Her er det markedsmekanismerne som råder - udbud og efterspørgsel af din vare eller tjenesteydelse.

Der er ikke noget facit eller fast tarif. Men et vejledende udgangspunkt for honoreringen kan være 2½ gange den gennemsnitlige timeløn, som den privatansatte ingeniør eller cand.scient. inden for samme årgang og uddannelsesretning ville kunne indtjene. Læs mere i IDAs Lønstatistik (kræver log-in).

Er du momsregistreret selvstændig, skal du tillægge momsen. Som selvstændig skal du selv betale for - og derfor indregne - omkostninger, som arbejdsgiveren (kunden) skal svare for tilsvarende fastansatte, herunder:

  • Ferie og Fridage
  • Sygdom
  • Efteruddannelse
  • Pension
  • Forsikringer
  • Kontorhold, rengøring og husleje m.m.

Desuden skal du tage højde for udgifter til rejseaktivitet og den tid, der er forbundet hermed, enten i dit honorar eller i din konsulentaftale med kunden.

Regn selv forslag til dit honorar ud baseret på din årsløn. (Kun for medlemmer af IDA)