Hvordan er du stillet ved eventuel konflikt?

Vanskelige forhandlinger er i gang. Vi håber selvfølgelig ikke på konflikt, men i IDA og i de øvrige AC-organisationer har vi i det seneste stykke tid forberedt os på, at konflikt er en mulighed.

OK18 forhandlingsklimaet

Forhandlingerne er nu i fuld gang, og IDA arbejder for et tilfredsstillende forhandlingsresultat for sine medlemmer. Det er dog vanskelige forhandlinger, vi er gået ind til. Vi håber selvfølgelig ikke på konflikt, men i IDA og i de øvrige AC-organisationer har vi i det seneste stykke tid forberedt os på, at konflikt er en mulighed.

Økonomisk støtte til medlemmerne i form af lån under en evt. konflikt

En konflikt koster. Uanset hvordan den økonomiske bistand ydes til medlemmer under en evt. konflikt, vil det koste IDAs medlemmer at opbygge konfliktfonden igen. Konfliktfonden finansierer den økonomiske støtte til medlemmer under en konflikt.

Vi og AC har skelet til folkeskolelærernes erfaringer fra 2013, hvor arbejdsgiverne lockoutede lærerne. Lærerforeningen indførte en lånemodel for at få deres konfliktfond til at strække længere. Samtidig blev der lavet en tilbagebetalingsmodel, der stillede medlemmer af lærerforeningen lige så godt, som hvis beløbet var udbetalt som kompensation for manglende løn.

Alle medlemsorganisationerne i Akademikerne (AC) har derfor besluttet, at konfliktlån skal være en mulighed.

Magtpålæggende for IDA

Det er IDA meget magtpålæggende, at det enkelte medlem skal stilles lige så godt ved en støttemodel, der udbetales som lån, som ved en støttemodel der udbetales som konfliktunderstøttelse. Det er ligeledes vigtigt for IDA, at en lånemodel indrettes således, at det enkelt medlem får mulighed for at låne et beløb som ca. svarer til den nettoløn, der er mistet ved ikke at være i arbejde.

Efter en evt. konflikt vil medlemmer, der har været udtaget til konflikt og har optaget lån, parallelt med at de afdrager lånet få en kontingentnedsættelse.

Hovedargumenter for lånemodellen er:

  • At medlemmer, som optager et konfliktlån, stilles lige så godt, som hvis beløbet var udbetalt som kompensation for manglende løn, da de parallelt med at de afdrager lånet får en kontingentnedsættelse
  • At en lånemodel vil få konfliktfonden til at vare længere end ved en godtgørelsesmodel, hvor konfliktunderstøttelsen er en skattepligtig indkomst. Det kan vise sig at have stor betydning for forhandlingsresultatet, at en konflikt vil kunne løbe ca. mere end dobbelt så lang tid ved en lånemodel
  • At det efterfølgende bliver mindre omkostningsfuldt at genopbygge konfliktfonden til fremtidige forhandlinger, hvilket er en fordel for alle medlemmer af IDA
  • At ved at differentiere kontingenterne efterfølgende er det muligt, at alle medlemmer omfattet af medlemskategori 2 (ansatte)[1] kommer til at bidrage ligeligt til konflikten, selvom de medlemmer, som bliver ramt af konflikt kommer til at optage lån

Fakta om låneaftalen

Det er vigtigt at understrege, at der er tale om et lån. Den nøjagtige model for lån er endnu ikke helt på plads, da bestyrelsen for Akademikerne, hvor IDA er repræsenteret og gør sin indflydelse gældende, først skal beslutte rammerne for lånemodellen. IDA vil tage stilling til, om det skal være en lånemodel, der skal anvendes og hvordan låneordningen skal være for IDAs medlemmer. For IDA vil det være meget magtpålæggende, at det enkelte medlem skal stilles lige så godt ved en støttemodel, der udbetales som lån, som ved en støttemodel der udbetales som konfliktunderstøttelse.

Særlige tilfælde

Hvorledes er man stillet ved en lånemodel, hvis man fx går på pension eller bliver ledig undervejs i lånets løbetid. Disse spørgsmål vil blive afklaret snarest, men for IDA er det vigtigt, at have en model, hvor der tages højde for disse særlige tilfælde, så ingen stilles dårligere ved en model med konfliktlån.

Konfliktvejledning og Q&A

Du kan følge IDAs OK18 forhandlinger på IDAs OK18 hjemmeside. Her finder du også konfliktvejledning og Q&A, som beskriver, hvad en eventuel konflikt betyder for dig.

Spørgsmål

Har du spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte IDA på ok18@ida.dk

Mvh
IDA