Juridisk rådgivning og Arbejdsmarked

Dækker områderne Privatansatte, Offentligt ansatte, Arbejdsmarked og Globalisering samt IDAs advokater

Privatansatte

Rådgiver IDAs privatansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold. Samtidig varetager afdelingen rådgivning og forhandling ift. de private arbejdspladser, hvor der er overenskomst eller andre lokale aftaler i de virksomheder, hvor der er en virksomhedsgruppe eller akademikerklub. Selvstændige/selvbeskæftigede medlemmer rådgives om en række vilkår, der bl.a. vedrører opstart af selvstændig virksomhed herunder sparring om en række af de udfordringer, der opstår i hverdagen. Derudover yderafdelingen rådgivning i sociale sager og arbejdsskadesager.

Offentligt ansatte

Rådgiver om løn- og ansættelsesforhold på det offentlige arbejdsmarked, herunder også chefer ansat i det offentlige. Afdelingen forhandler alle IDAs overenskomster på det offentlige arbejdsmarked og bistår tillidsvalgte ved lokale forhandlinger på arbejdspladserne.

Arbejdsmarked og globalisering

Afdelingen rådgiver om løn og ansættelsesforhold i relation til internationale ansættelser, herunder udstationering, job på lokale vilkår i udlandet, rejsestillinger og lignende for medlemmer der arbejder internationalt i Danmark og udlandet. Læs evt. mere på IDAs engelske hjemmeside. Vi har ansvaret for den politiske interessevaretagelse på arbejdsmarkedsområdet samt ift. adgangen til efter- og videreuddannelse, mangfoldighed og psykisk arbejdsmiljø - nationalt og globalt. Derudover servicerer vi Ansattes Råd, AR.

 

Lone Retoft
områdedirektør,
Juridisk rådgivning og       
Arbejdsmarked
lre@ida.dk
33 18 47 10
20 56 26 56
  

Sekretær: Mette Holck 33 18 46 53

 

Privat ansatte

Anne Skanderby    
rådgivningschef  
ask@ida.dk
33 18 46 01
  
Anita Glad Nielsen              
socialrådgiver
agn@ida.dk
33 18 55 65
  
Anne Skarequist
konsulent, cand.jur.
asq@ida.dk
33 18 48 29
  
Bjarne Breinhøj Knudsen 
chefkonsulent, cand.jur.
bbk@ida.dk
33 18 47 04
  
Franzie Østergaard Jacobi
chefkonsulent, cand. jur.
fja@ida.dk
33 18 47 50
  
Helle Bødker
chefkonsulent, cand.jur.    
heb@ida.dk
33 18 97 24
  
Kasper Friediger             
konsulent, advokat
kaf@ida.dk
33 18 47 55
  
Kenneth Bloch Larsson   
konsulent, cand. merc. jur.
kbl@ida.dk
33 18 97 35
  
Lars Budde Nielsen
chefkonsulent, cand.jur.        
lbn@ida.dk
33 18 97 31
  
Lisbeth Michala Keldsen  
projektleder og konsulent,
cand.jur.
lmk@ida.dk
33 18 46 38
  
Lone Høyrup
politisk og administrativ      
sekretær
lh@ida.dk
33 18 46 31
  
Louise Gjellerup Ulrichsen
konsulent, advokat
lgj@ida.dk
33 18 46 89
  
Maria Hilbig
konsulent, cand. jur.
mhl@ida.dk
33 18 47 17
  
Maria Rygaard               
konsulent, advokat
man@ida.dk
33 18 47 17
  
Marie Schmidt Sørensen   
virksomhedskonsulent,
cand.merc.jur.
mss@ida.dk
33 18 55 32
  
Rikke Feldtmann Fenger
konsulent, advokat,
gruppeleder
rff@ida.dk
33 18 97 34
  
Rikke Faarborg
konsulent, cand.jur.           
rfa@ida.dk
33 18 47 38
  
Shamim Najjuma                
konsulent, cand.jur.
sna@ida.dk
33 18 47 93
  
Simon Kejlstrup
Rasmussen

konsulent, cand.jur.               
sra@ida.dk
33 18 47 75
  
Tine Birgitte Jacobsen     
konsulent, cand.jur.
tbj@ida.dk
33 18 47 47
  
Vibeke Bruun Møller          
konsulent
vbm@ida.dk
33 18 47 86
  


Studentermedarbejdere

Brian Laursen
bla@ida.dk
  
Gustav Vindelin Pedersen
gvp@ida.dk
  
Isabella Pflug Henriksen
iph@ida.dk
  
Kamilla Mortensen
kmo@ida.dk
  
Line Michelsen
lmi@ida.dk
  
Nana Elager-Sørensen
nes@ida.dk
  

 

Offentligt ansatte

Camilla Fenger Roed
forhandlingschef,    
cand. polit.
cfr@ida.dk
33 18 46 95
  
Annemette Damlund         
chefkonsulent, cand.jur.
and@ida.dk
33 18 46 37
  
Berit Juul
konsulent
bju@ida.dk
33 18 47 57
  
Fadime Uysal
konsulent, cand.jur.                
fuy@ida.dk
33 18 55 96
  
Hanne Højholdt Adamsen
chefkonsulent, cand.jur.          
had@ida.dk
33 18 47 69
  

Line Sjøntoft Frederiksen 
chefkonsulent, cand.jur.
lsf@ida.dk
33 18 46 10

  
Maria Hu Germann
chefforhandler, advokat
og mediator       
mhg@ida.dk
33 18 47 44
  
Mette Longgaard
Christensen

konsulent, cand. jur.
mec@ida.dk
33 18 47 48
  
Pernille Klostergaard          
Testrup

chefkonsulent, cand.jur.
pkt@ida.dk
33 18 46 43
  
Thomas Eggert
konsulent, advokat                
the@ida.dk
33 18 47 53
  


Arbejdsmarked og globalisering

Lotte Ellegaard
afdelingschef,
cand. jur.            
loe@ida.dk
33 18 47 46
  
Annette Askholm                
chefkonsulent
aa@ida.dk
33 18 55 01
  
Bircan Eker
chefkonsulent
bie@ida.dk
33 18 47 20
  
Bo Falkencrone
chefkonsulent, cand.jur.         
bfa@ida.dk
33 18 47 31
  
Fin Krogh Jørgensen         
chefkonsulent
fkj@ida.dk
33 18 47 09
  
Jakob Gradel                       
projektleder
jgr@ida.dk
33 18 47 83
  
Jan Mygind Mortensen      
konsulent, cand. mag.
jmm@ida.dk
33 18 47 18
  
Nikkie Kyhse-Andersen
konsulent, cand.scient.pol.
nka@ida.dk
33 17 47 26
  
Sara Kristine
Gløjmar Berthou

projektleder,
cand.scient.anth., phd.        
sbe@ida.dk
33 18 48 04
  
Stine Lund
konsulent, cand.merc.jur.       
slu@ida.dk
33 18 46 09
  
Sune Maegaard Løvsø        
konsulent, projektleder
sml@ida.dk
33 18 55 23
  
Tina Hjelm Hansen
chefkonsulent, cand.jur.         
thh@ida.dk
33 18 47 41
  


IDAs advokater

Finn Lænkholm
advokat (H), retsmægler      
fl@ida.dk
33 18 47 33
  
Kim Schioldann
advokat (H), mediator         
kis@ida.dk
33 18 47 34