Konfliktlån: Hvad er det?

Vi håber det ikke, men skulle en konflikt blive realitet, arbejder IDA sammen med de øvrige AC-organisationer på en lånemodel, der stiller dig bedre som medlem end ved konfliktstøtte.

Hos IDA arbejder vi for et tilfredsstillende resultat for vores medlemmer under overenskomstforhandlingerne. Vi håber selvfølgelig ikke på konflikt, men IDA har sammen med de øvrige AC-organisationer i den seneste tid forberedt os på, at konflikt er en mulighed.

Her har vi skelet til Lærerforeningen, der i 2013 indførte en lånemodel for at få deres konfliktfond til at strække længere, da arbejdsgiverne lockoutede lærerne. Det kan vise sig at have stor betydning for forhandlingsresultatet, at en konflikt vil kunne løbe mere end ca. dobbelt så lang tid ved en lånemodel. Desuden vil det efterfølgende være mindre omkostningsfuldt at genopbygge konfliktfonden til fremtidige forhandlinger.

Det er for IDA meget magtpålæggende, at det enkelte medlem skal stilles lige så godt ved en støttemodel, der udbetales som lån, som ved en støttemodel, der udbetales som konfliktunderstøttelse.

Vi arbejder fortsat på modellen for konfliktlånet og har derfor ikke alt på plads endnu, men vi opdaterer siden her med informationer så snart, vi ved mere.

Nedenfor kan du finde svar på meget, men du er velkommen til at sende os yderligere spørgsmål til ok18@ida.dk. Du kan følge IDAs OK18-forhandlinger på vores hjemmeside.

Q&A:

 • Hvad er fordelen ved et konfliktlån?

  Medlemmerne, der optager et konfliktlån stilles lige så godt, som hvis beløbet var blev udbetalt som kompensation for løn, da de parallelt med at de afdraget lånet får en kontingentnedsættelse.

  Lånemodellen er billigere i forhold til at genopbygge konfliktmidlerne til fremtidige forhandlinger - både for dem, som bliver udtaget til konflikt og dem, der ikke bliver udtaget til konflikt. Rent teknisk fungerer lånemodellen ligesom konfliktunderstøttelse ved at pengene trækkes fra konfliktfonden. Men ved lånemodellen vil beløbet typisk svare til medlemmernes nettoløn, da der ikke skal betales skat af et lån. Dvs. der trækkes et betydeligt mindre beløb fra konfliktfonden, og derfor skal der også samlet set betales mindre tilbage til fonden og dermed mindre pr. enkelt medlem.

  Desuden vil lånemodellen få konfliktfonden til at holde længere, og dermed ruster den IDA til at kunne udstå en længere konflikt. Det kan vise sig at have stor betydning for forhandlingsresultatet, at en konflikt vil kunne løbe mere end ca. dobbelt så lang tid ved en lånemodel. Desuden vil det efterfølgende være mindre omkostningsfuldt at genopbygge konfliktmidlerne til fremtidige forhandlinger.

 • Stiller et konfliktlån alle lige?

  I samarbejde med Akademikernes (AC) har vi bestræbt os på at udvikle en model, der stiller alle så lige som muligt.

  Alle IDA medlemmer omfattet af medlemskategori 2 (ansatte) kommer til at bidrage ligeligt til konflikten. For de medlemmer, der bliver udtaget til konflikt enten som strejke eller lockout, vil der være mulighed for at optage et lån. De vil efterfølgende parallelt med at de afdrager lånet få en kontingentnedsættelse. De medlemmer, som er omfattet af medlemskategori 2 (ansatte), der ikke er udtaget til konflikt, skal efterfølgende være med til at genopbygge konfliktfondene fx ved forhøjet kontingent.

 • Hvad kommer en eventuel konflikt helt præcis til at koste mig?

  Da vi endnu ikke kender omfanget og varigheden af konflikten, er det ikke muligt at givet et klart svar herpå. Vi opdaterer siden her, så snart vi ved mere.

 • Hvad sker der med feriepenge, pension, optjening af anciennitet, skattefradrag og ATP?

  Så længe du er i strejke eller i lockout, indbetaler din arbejdsgiver ikke til din pension. Normalt vil det have indflydelse på størrelsen af dine forsikringsdækninger, da disse blandt andet fastsættes på baggrund af størrelsen af det indbetalte bidrag. Mindre indbetaling betyder altså normalt også mindre dækninger og lidt mindre opsparing. Yderligere information følger vedr. pension.

  Når du er i konflikt – altså i strejke eller er i lockout – og dermed midlertidigt ikke er ansat, optjener du ikke ret til ferie med løn (feriepenge). 

  Du optjener heller ikke anciennitet, betaler ind til ATP, og du skal selv ændre din forskudsregistrering hos SKAT, da din samlede indkomst uundgåeligt vil blive påvirket.

 • Er man bundet til IDA efter konflikten?

  Nej, du er ikke bundet til IDA, efter konflikten er afsluttet. Men hvis du optager konfliktlån og efterfølgende melder dig ud af IDA, skal du tilbagebetale lånet ved udmeldelse. Dermed får du ikke fordel af kontingentnedsættelse efter, du har meldt dig ud. Omvendt er det med til at sikre, at dem som konkret har fået støtte fra IDA i forbindelse med konflikten, bidrager til at genopbygge konfliktfonden ved tilbagebetaling af deres lån.

 • Hvor låner jeg pengene?

  AC har på vegne af IDA og de øvrige medlemsorganisationer indgået en aftale med Lån & Spar Bank om, at de tager sig af den administrative del af lånebehandlingen. En aftale om lån indgås altså mellem medlemmet og Lån & Spar. Det er Lån & Spar Bank, der modtager låneønsket, etablerer og udbetaler lån.

 • Hvor meget kan jeg låne?

  Det ligger endnu ikke fast, men vi arbejder ud fra, at du får muligheden for at låne et beløb som cirka svarer til din nettoløn.

 • Kontakter banken mig automatisk, hvis jeg ønsker at optage konfliktlånet?

  Nej. Du skal selv aktivt søge lånet, men hvis det bliver aktuelt at søge, hører du fra os.  

 • Hvad skal jeg helt konkret gøre for at optage konfliktlånet?

  Det er endnu ikke helt fastsat, men vi opdaterer siden her, så snart vi har en afklaring.

 • Er jeg tvunget til at låne, hvis jeg bliver udtaget til konflikt?

  Det er op til dig selv, om du vil benytte dig af lånemuligheden. Hvis du er udtaget til konflikt og fravælger et lån, vil du stadig få nedsat dit kontingent efterfølgende.

 • Hvad skal jeg gøre, hvis jeg ikke ønsker at optage konfliktlånet?

  Intet. Som udgangspunkt optager du ikke lån, hvis du ikke foretager dig noget.

 • Kan jeg låne mindre/større beløb alt efter mit behov?

  Det arbejder vi stadig på at få fastlagt. Når vi har en afklaring på den endelige lånemodel, vil du få yderligere information. Men vi forestiller os, at du vil kunne låne et beløb, der cirka svarer til din nettoløn.

 • Hvad er renten?

  Renten på lånet er en af de ting, vi arbejder på, at få fastlagt, men du kan finde oplysningerne her så snart vi har flere informationer.

 • Hvad sker der, hvis jeg optager et lån og efterfølgende melder mig ud af IDA?

  Så skal du tilbagebetale lånet ved udmeldelse.

 • Hvordan er jeg stillet, hvis jeg bliver udtaget til konflikt og ikke optager lån men fx bruger af egen opsparing i stedet?

  Du er stillet på samme måde som de medlemmer, der vælger at optage konfliktlån. Det betyder, at hvis du bruger din egen opsparing i stedet for et konfliktlån, vil du stadig efterfølgende få nedsat dit kontingent.

 • Hvornår og hvordan skal jeg betale pengene tilbage?

  Vi har endnu ikke fastlagt en tilbagebetalingsplan. Men så snart vi har en afklaring, vil du kunne finde informationer om det her på siden.

 • Hvor lang tid har jeg til at afdrage?

  Tilbagebetalingsmodellen er ikke fastlagt endnu og kommer desuden også til at afhænge af en eventuel konflikts varighed og lånets størrelse.

 • Skal jeg også betale konfliktlånet tilbage, hvis jeg mister mit job, bliver syg eller går på pension?

  Vi er ved at skaffe os et overblik over de mange scenarier, der kan opstå, hvor medlemmer ikke kan tilbagebetale. Disse situationer skal dog under alle omstændigheder håndteres konkret og individuelt, således at det enkelte medlem ikke stilles ringere, end tilfældet ville have været ved udbetaling af lønkompensation. I praksis sker dette ved, at Ansattes Råd etablerer en ”fond”, hvorfra medlemmerne kan kompenseres.

 • Hvor længe kan IDA være i konflikt?

  Af forhandlingstekniske grunde kan vi ikke oplyse præcis hvor lang tid, vi økonomisk kan holde til at være i konflikt. Desuden afhænger det af konfliktens omfang og varighed.

 • Hvordan er jeg stillet under en konflikt, hvis jeg har en lønsikring gennem IDA eller AKA?

  Det kan du få svar på ved at henvende dig til AKA.