Ledelsessekretariat

Dækker områderne politisk betjening og HR.

Politisk Betjening

  • Betjening af formand, direktion, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet mv.
  • Håndtering af øvrige udvalg og bestyrelser
  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Udviklingsøkonomi
  • Programme management

HR

  • Rekruttering, ansættelse og introduktionsprogrammer for nye medarbejdere
  • Personaleadministration
  • Intern kompetenceudvikling og kursusadministration
  • Optimering af trivsel/engagement gennem Samarbejdsudvalget og Arbejdsmiljøorganisationen i IDA
  • Fastholdelse og afvikling
Maria Juel Kähler              
områdedirektør
mjk@ida.dk
33 18 47 52
27 88 04 82
  

Sekretær: Nina Seierup von Ahnen 33 18 46 41

 

 

Politisk betjening

 

Kathrine Anker Kofoed
politisk chefkonsulent
kko@ida.dk
33 18 46 05
  
Andreas Lund Olesen
studentermedarbejder
alu@ida.dk
  
Anne Høgdal
politisk konsulent             
ahl@ida.dk
33 18 46 54
  
Laurits Holm Hoppe    
strategikonsulent
lah@ida.dk
33 18 46 06
  
Mette Holck                   
formands- og
direktionssekretær
mh@ida.dk
33 18 46 53
  
Monika Kiss
direktionssekretær            
mok@ida.dk
33 18 46 03
  
Nina Seierup von Ahnen
direktionssekretær
nse@ida.dk
33 18 46 41
  
Peter Presmann
PA -
kommunikationsrådgiver 
ppr@ida.dk
33 18 47 63
  

 

HR

           
Connie Riskær Smidt  
HR-chef
cos@ida.dk
33 18 47 35
  
Inger Bredahl Helweg                 
HR-partner
ih@ida.dk
33 18 47 02
  
Lone Daugaard Jepsen
HR Business Partner
ldj@ida.dk
33 18 47 51
 
  
Bella Bartholomæussen
kontorelev
bba@ida.dk
33 18 47 79
  
Songül Kocbay
kontorelev
sko@ida.dk
33 18 55 22