Ledelsessekretariatet

Afdelingens opgaver er primært at betjene formand, direktion, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet mv.

Ledelsessekretariatets opgaver:

  • Betjening af formand, direktion, Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget, Repræsentantskabet mv.
  • Håndtering af øvrige udvalg og bestyrelser
  • Strategi- og organisationsudvikling
  • Udviklingsøkonomi
  • Programme management

 

Merete Storr-Hansen
afdelingschef
meh@ida.dk
33 18 47 80
  
Anne Høgdal
politisk konsulent             
ahl@ida.dk
33 18 46 54
  
Andreas Lund Olesen
studentermedarbejder
alu@ida.dk
  
Kathrine Anker Kofoed
politisk chefkonsulent
kko@ida.dk
33 18 46 05
  
Mette Holck                   
formands- og
direktionssekretær
mh@ida.dk
33 18 46 53
  
Monika Kiss
direktionssekretær            
mok@ida.dk
33 18 46 03

 
Nina Seierup von Ahnen
direktionssekretær
nse@ida.dk
33 18 46 41
  
Peter Presmann
PA -
kommunikationsrådgiver 
ppr@ida.dk
33 18 47 63