Mærkesager

IDAs indflydelsesarbejde tager afsæt i følgende mærkesager.

Overordnet set handler det om, at vi  som samfund skal have et helt andet mind-set vedr. teknologi og udvikling, fordi teknologi i dag er en del af alt, hvad vi laver.

Vokseværk – fra mindre virksomhed til global markedsleder

Danmark skal leve af nye teknologibaserede iværksættere og mindre virksomheder, som kommer ind i et solidt og varigt vækstforløb. Danmark ligger i dag nummer 22 ud af 25 lande i forhold til andel af beskæftigelsen i virksomheder, som er 1‐5 år gamle. Denne placering skal naturligvis forbedres væsentligt. Test- og demonstrationsmidlerne i EUDP og MUDP skal sikres, reduktionen af markedsmodningsfonden skal rulles tilbage og desuden skal GTS’erne sikres en stabil finansiering de kommende år. Helt essentielt er det, at der sker en øget grad af automation i mindre produktionsvirksomheder, bl.a. gennem flere midler til offentlig teknisk forskning.
Seneste nyhed om emnet.

Styrkelse af teknisk og naturvidenskabelig forskning

Danmark har brug for en langsigtet og højere prioritering af den offentlige tekniske og naturvidenskabelige forskning. i dag bruger vi 33 % af de offentlige forskningsmidler på disse områder, hvilket efterlader os med en budgetmæssig 24. og 25. plads på OECD’s opgørelse over offentlig teknisk og naturvidenskabelig forskning. Danmark bør gå efter en højere placering, så vi som nation prioriterer, at vi som minimum bruger 40 % af de offentlige forskningsmidler på teknisk- og naturvidenskabelig forskning.    
Læs om Forskning og innovation.                     

Et robust og intelligent energisystem

Et kommende energiforlig bør som minimum kigge 5 år frem i tiden, og skal af hensyn aktører og investorer gerne forankres i et bredt politisk forlig. Ingeniørforeningen deltager gerne i arbejdet, og har allerede bidraget med ”IDAs Energivision 2050”. Et nyt energiforlig skal indeholde tankerne fra ”et trippelsmart energisystem”, hvor varme, el og transport samtænkes. Både af hensyn til energieffektivitet og BNP. Forsyningssikkerhed skal prioriteres højt i energinettet, ikke mindst af hensyn til erhvervslivets produktionsvilkår, og så skal Danmark udarbejde en selvstændig energieksportstrategi.
Læs om Klima og energi
Senest nyhed om emnet.

Danmark som førende og sikker it‐nation

Digitalisering er rygraden i moderne samfund. For at Danmark bliver en førende og sikker it-nation kræver det, at vi har en høj hastighed, en tilpasset forbrugerbehov, muligheden for at færdes sikkert på internettet og at Danmark er beskyttet i forhold til cyberangreb. Vi bør som nation ligge på den globale top 5 på bredbåndshastighed, samtidig med, at flere danskere på sigt skal være mere oplyste om datasikkerhed.  Oprettelsen af en uafhængig enhed, hvor firmaer i fortrolighed er forpligtede til at indberette hændelser som hackerangreb, skal desuden være med til at sikre bedre koordinering i forhold til at håndtere truslen fra cyberspionage og cyberkriminalitet.
Læs om Informations- og kommunikationsteknologi

Ingen mangel på ingeniører og naturvidenskabelige kandidater i 2025

I 2025 mangler Danmark 13.500 ingeniører og naturfaglige kandidater. Løsningen kræver en indsats gennem hele uddannelsessystemet, så hele fødekæden er tænkt med. Interessen for naturvidenskabelige fag skal vækkes gennem nye undervisningsformer i folkeskolen, og på ungdomsuddannelserne skal de unge i højere grad gøres klar til en ingeniør- eller naturvidenskabelig uddannelse. Kvaliteten af uddannelsen skal bestå, selv om flere uddannes, og besparelserne på uddannelsesområdet skal rulles tilbage. En kommende reform af bevillingssystemet skal sikre bedre rammevilkår for undervisningen på det tekniske og naturvidenskabelige område. Desuden skal Danmark være et attraktivt sted for udlændinge, der har valgt disse uddannelser. Desuden skal rekruttering og fastholdelse af udenlandske ingeniører styrkes.
Seneste nyhed om emnet.

Nye jobformer

Den teknologiske udvikling og et mere globalt arbejdsmarked har ledt til nye måder, hvorpå især højtuddannede kan sælge og tilbyde deres arbejdskraft og viden. Opdragsgivere og ”opgaveløsere” mødes kun digitalt, og derfor kan kontraktforholdene være meget varierende, og denne udvikling følger IDA naturligvis.  Derfor skal der arbejdes målrettet på, at få analyseret medlemmernes indkomst- og kontraktforhold og samtidig skal der sikres en afdækning af medlemmernes holdning til ”de nye jobformer”.

Styrke medlemmernes employability – nationalt og globalt

Digitalisering og ny teknologi stiller nye krav til fremtidens kompetencer og øger behovet for adgang til efter- og videreuddannelse. Derfor skal der arbejdes målrettet på at få dokumenteret behovet for teknisk efter- og videreuddannelse af højtuddannede hos både virksomheder og medlemmer. Herefter er det naturligvis vigtigt, at udbuddet af teknisk efteruddannelse stiger i takt med behovet. Dette skal blandt andets ske gennem bedre finansieringsmuligheder til at udvikle og udbyde efteruddannelse til højtuddannede. 
Læs om Livslang læring
Seneste nyhed om emnet.