Science Cup forløbet

Science Cup består af en række forskellige tiltag, som giver eleverne en bedre forståelse for innovation og produktudvikling. Alle deltagerne skal til innovationsworkshop, på virksomhedsbesøg og deltage i en semifinale (hvis de afleverer en opgave).

 

1. Innovationsworkshop

For at give eleverne den bedst mulige introduktion til emnet bliver alle eleverne inviteret til en Innovationsworkshop. Her får de en introduktion til, hvad Science Cup er. Samtidig får de undervisning i kreativitet og idéudvikling.

Der bliver holdt innovationsworkshop i november 2016. De deltagende gymnasier bliver inviteret til en innovationsworkshop i deres nærområde.

2. Virksomhedsbesøg

For at introducere eleverne til, hvordan innovation og produktudvikling foregår, tilbydes alle deltagende klasser et virksomhedsbesøg.

Tidligere har der fx været virksomhedsbesøg hos:

 • Brüel & Kjær
 • Danfoss
 • Deif
 • Dong Energy
 • GN ReSound
 • Grundfoss
 • Haldor Topsøe
 • Lego
 • Palsgaard
 • Siemens
 • Stofa
 • Rockwool

Virksomhedsbesøgene foregår fra december 2016 til februar 2017. Hvert besøg aftales med den enkelte klasse, så det passer med deres skema.

3. Aflevering af opgave

De grupper, der afleverer en opgave (som overholder konkurrencekravene), bliver inviteret til en semifinale i deres nærområde. Gruppens lærer udfylder et rapport cover-brev og afleverer rapporten i pdf-format. Rapporten må max. fylde 20 A4-sider ekskl. bilag. Læs mere om formalia.

Sidste frist for aflevering er 1. marts 2017 kl. 12.00.

4. Semifinaler

Semifinalerne bliver holdt i perioden 27. marts til 28. april 2017.

De grupper, der har afleveret en opgave, som overholder bedømmelseskriterierne, bliver inviteret til en semifinale i deres nærområde.

Læs mere om semifinalerne.

5. Finale

Finalen er onsdag 10. maj 2017.

Alle finalistgrupper har mulighed for at rette deres rapport efter semifinalerne. Rapporten skal (uanset om den er rettet eller ej) sendes til IDA og må fortsat max. fylde 20 A4 sider, ekskl. bilag.

Læs mere om finalen.