Science Cup virksomhedsbesøg

Alle deltagere i Science Cup får i perioden december 2016 til februar 2017 mulighed for at besøge en af Danmarks innovative virksomheder. 22 virksomheder er værter for 26 spændende besøg.

Formålet med virksomhedsbesøgene

En vigtig del af Science Cup er, at deltagerne besøger en innovativ virksomhed. Formålet med besøgene er at give eleverne et indblik i, hvordan man produktudvikler og arbejder med innovative processer i virksomhederne. Eleverne er selv i gang med at finde løsninger til et problem, de selv har valgt at arbejde med. Ved at give eleverne indsigt i, hvordan virksomhederne griber deres produktudvikling an, kan besøgene være en inspiration til elevernes arbejde med deres eget projekt og til udviklingen af deres egne prototyper.

Status på virksomhedsbesøgene

De første virksomhedsbesøg var i december 2016. Det vil sige, at mange af deltagerne har været på virksomhedsbesøg. 2 klasser fra Virum gymnasium har fx besøgt Brüel & Kjær i december. Her kom deltagerne helt tæt på mekanismerne bag den avancerede teknologi til måling såvel som styring af kvaliteten af lyd og vibrationer.


Carlsberg Group havde besøg af en klasse i december. Klassen var fra Gefion Gymnasium. De fik lov at komme ind i den historiske Carlsberg bygning og se de forskellige maskiner Carlsberg bruger til produktion af øl og til at udvikle smag. De fik også en introduktion til de grundlæggende kemiske processer bag gærproduktion.


De kommende uger er der besøg på AKV Langholt, EnviDan, Foss, GN ReSound og Rockwool. Virksomhedsbesøgene er den sidste aktivitet, inden deltagerne skal aflevere deres opgaver 1. marts 2017. De grupper, hvis projekt lever op til bedømmelseskriterierne, kvalificerer sig til semifinalerne, der bliver holdt i perioden fra 27. marts til 28. april 2017.

Mangel på ingeniører i Danmark

De virksomheder, der er værter for et virksomhedsbesøg, er med til at inspirere eleverne til at søge ind på en videregående naturvidenskabelig uddannelse. Danmark har fremover brug for rigtig mange naturvidenskabelige kandidater. Med Science Cup er håbet, at flere studerende vælger en naturvidenskabelig uddannelse.