Universitetsaftale bryder med armslængdeprincippet

Regeringens aftale med Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet om at styrke de ledelsesmæssige rammer for universiteterne, er utidig og unødvendig

Den politiske aftale om bedre rammer for ledelse på universiteterne vækker ikke den store begejstring hos IDAs formand Thomas Damkjær Petersen.

Han anerkender, at politikerne har lyttet til flere af bekymringerne fra de faglige organisationer, men han mener fortsat, at den politiske aftale er et alvorligt brud med armslængdeprincippet.

”Aftalen er bedre end det oprindelige udspil fra ministeren. Det er dog fortsat helt centralt, at universiteterne er politisk uafhængige.  Det er derfor fint, at der er blevet lyttet til vores bekymring i forhold til udpegningsorganet, men der er med aftalen fortsat lagt op til en politisk indblanding, der ikke hidtil er set på universiteterne. Desuden har jeg svært ved, at få øje på, hvilke politiske argumenter, der ligger til grund for aftalen,” siger han.

Thomas Damkjær Petersen vil derfor følge, hvordan det kommer til at fungerer i praksis.

”Nu må tiden vise, hvordan det kommer til at fungere i praksis, men jeg vil opfordre til, at der løbende evalueres på denne nye situation, som universiteterne nu er underlagt,” siger IDAs formand, der samtidig glæder sig over, at ministeren sætter handling bag ordene og dropper detailstyringen.

”Vi har høje forventninger til, at de strategiske rammekontrakter er en god erstatning for detailstyring, som vi derfor er glade for, at der har været politisk opbakning til,” siger Thomas Damkjær Petersen.