Vision og strategi

IDAs Hovedbestyrelse har vedtaget en vision for IDA 2020

Visionen giver gennem 4 visionsspor: Identitet - Globalisering - Indflydelse - Kerneydelser - et billede af fremtidens ingeniørforening.

Ønsket er at skabe en forening, der driver og udvikler medlemsydelser i dialog med medlemmerne; en forening der er tæt på medlemmerne 24/7/365; en forening der tænker og arbejder globalt; og en forening der giver omverdenen et klart billede af ingeniører og cand.scient.ers arbejde - og deres betydning for løsningen af fremtidens store udfordringer.

IDAs vision
IDA vil gennem medlemmer og medarbejdere skabe markant indflydelse, stærk identitet og faglig stolthed i Danmark og globalt. Fri af tid og sted.

IDAs mission
"IDA er det stærkeste fælleskab for mennesker, der arbejder med teknologi på et højt niveau.  Vores medlemmer skaber fremtiden - vi sikrer rammerne".

 • Vision 2020 - Identitet

  IDA skal skabe en ny fortælling om ingeniører og naturfaglige kandidater med en identitet, der kan give faglig stolthed og tiltrække unge til faget .

  IDA skal synliggøre, at foreningens medlemmer skaber løsninger på fremtidens største udfordringer.

  IDA skal være den stærkeste forening for kandidater med en naturvidenskabelig og teknologisk uddannelsesbaggrund,

  Strategisk mål 2020:

  • 90 % af befolkningen er enig i, at foreningens medlemmer skaber løsninger på fremtidens største udfordringer
  • At læse mellemlange og lange videregående uddannelser på det tekniske og naturvidenskabelige område skal ligge i top 3 blandt folkeskoleelever
  • Organiseringsgraden blandt ingeniører skal styrkes
  • IDA har min. 110.000 medlemmer
  • 80 % af medlemmerne mener, at IDA giver fagligt fællesskab og fælles identitet
 • Vision 2020 - Globalisering

  IDA reflekterer medlemmernes globale arbejdskontekst (65% arbejder i en global kontekst) i samtlige medlemstilbud.
   
  IDA skal skabe optimale rammer og platform for: 
  • Medlemmer der arbejder globalt 
  • Medlemmer der arbejder i udlandet 
  • Udlændinge der kommer til Danmark og arbejder med teknologi og naturvidenskab. IDA skal være det foretrukne valg for denne gruppe
   
  Strategisk mål 2020:
  • 10 % af foreningens medlemmer er udlændinge
  • IDAs medlemmers kompetencer er efterspurgt af globale virksomheder
  • Dynamisk uddannelsessystem, der kan give medlemmerne nye og globale kompetencer, er indført
 • Vision 2020 - Indflydelse

  IDA skal være en af de stærkeste stemmer i Danmark, når det handler om arbejdsmarkedsvilkår, uddannelse og videnarbejde.
   
  IDA skal være den naturlige stemme i den teknologipolitiske debat – dvs. i forhold til dagsordener om vækst, erhverv, klima, cleantech, velfærdsteknologi m.v.
   
  Strategisk mål 2020:
  • Teknologiens stemme nr. 1
  • I 2020 skal IDA være blandt de 10 førende interesseorganisationer på arbejdsmarkedet målt i forhold til synlighed og indflydelse
   
 • Vision 2020 - Kerneydelser

  IDA skal gennem kombinationen af fysiske og virtuelle services sikre, at foreningens medlemmer har adgang til viden, information og rådgivning når som helst og hvor som helst – uafhængigt af tid og sted. 
   
  IDAs unikke tradition for aktiv og frivillig videndeling blandt medlemmerne skal understøttes og udbygges, så medlemmernes faglige relationer styrkes. 
   
  Samtidig skal IDAs services og ydelser udvikles på baggrund af medlemmernes ønsker og behov, så det sikres, at alle medlemsgrupper opnår et stort personligt udbytte af deres medlemskab.
   
  Strategisk mål 2020:
  • IDAs ydelser, services og aktiviteter er tilgængelige 24/7/365 
  • Med henblik på at sikre grønt loyalitetsindex for alle medlemmer, skal IDAs medlemmer gøre brug af mindst én af foreningens aktiviteter/ydelser hvert år
  • Foreningen skal arbejde systematisk med brugerdreven innovation, når der udvikles nye ydelser
  • Medlemskabet skal være en god forretning
  • Rådgivning vedrørende karriere- og kompetence- udvikling samt jobsøgning styrkes
  • IDA skal være et stærkt tilbud til ledere.
  • Ledere skal fastholdes i IDA lige så godt som øvrige medlemmer