Anerkendte statikere fra andre lande

Anerkendte statikere fra andre lande kan virke som anerkendte statikere i Danmark enten midlertidigt eller permanent.

Når en anerkendt statiker fra et andet EU-land, et EØS-land eller et land, som EU har indgået aftale med om adgang til udøvelsen af hvervet som anerkendt statiker, ønsker at virke midlertidigt og lejlighedsvist som anerkendt statiker i Danmark, skal der ske anmeldelse til anerkendelsesudvalget.

Ønsker den pågældende at virke permanent i Danmark, skal anerkendelsesudvalget ansøges herom.

De nærmere bestemmelser herom fremgår af Håndbogens afsnit 3.

Anmeld midlertidigt virke som anerkendt statiker

Anmeldelse skal ske senest 3 måneder før den anerkendte statiker ønsker at virke første gang.

Anmeldelse skal ske til anerkendelsesudvalget, jf. Håndbogens Procedure 3.1. Se nærmere i Håndbogens Bilag 3A. Vejledning til meddelelse om midlertidigt virke som anerkendt statiker.

Anmeldelsen skal fornyes en gang om året, hvis anmelderen agter at virke som anerkendt statiker i løbet af det pågældende år.

Fornyelse kan opnås maksimalt 3 gang, hvorefter det betragtes som fast etablering som anerkendt statiker i Danmark, jf. Håndbogens Procedure 3.3.

Ansøg om permanent virke som anerkendt statiker

En udenlandsk anerkendt statiker, der ønsker at etablere sig fast som anerkendt statiker i Danmark, skal ansøge anerkendelsesudvalget om det.

Ansøgning skal indsendes senest 3 måneder før den anerkendte statiker ønsker at virke første gang. Ansøgning indsendes til anerkendelsesudvalget, jf. Håndbogens Procedure 3.3. Se nærmere i Håndbogens Bilag 3C. Vejledning til ansøgere om permanent virke som anerkendt statiker

Ved ansøgningen benyttes Håndbogens Bilag 3D. Ansøgningsskema om permanent virke som anerkendt statiker

Fortegnelse over godkendte udenlandske statikere

Der er pt. ingen godkendte udenlandske statikere i Danmark.

Betaling for sagsbehandling

Der skal betales for sagsbehandling i forbindelse med anmeldelse af midlertidigt virke og ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker. Gebyret for anmeldelse af midlertidigt virke som anerkendt statiker er p.t. på 10.000 kr. Gebyret for behandling af ansøgning om permanent virke som anerkendt statiker er p.t. på 30.000 kr.

Såvel danske som udenlandske anerkendte statikere betaler et årligt kontingent til statikerordningen. Det er p.t. på 6.000 kr.