Konference

3D Printere -muligheder og begrænsninger

Billund

Tirsdag d. 14. maj 2013

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Prototyper, kendt under mange navne som Rapid Proto Typing (RPT), SLA modeller osv. vil i fremtiden blive omtalt som Additive Manufacturing eller blot AM. Prototype fremstilling har gennemgået en rivende udvikling, det gælder både på materialesiden, nøjagtigheden, tilgængelige teknologier, frembringelsestiden og ikke mindst prisen. Formålet med dagens program er at give en status på hvor langt udviklingen er kommet og hvilke muligheder der foreligger. Vi vil også se lidt længere frem og høre om, hvad der kan blive en realitet indenfor de næst kommende år.

Grænserne mellem prototyper og produktions emner flyder sammen. Prototyper kan fremstilles i større og større styktal og ikke kun i enkeltstyk som tidligere. Prototyper kan i visse situationer, erstatte decideret produktionsemner i lavt styktal. Det kan således være et godt alternativ, hvis omkostningerne ved traditionelt fremstillede emner bliver for højt.

Agenda

9:00 Morgenmad

9:30 Velkomst

9:35-9:50 Kort introduktion hvor begreber og overblikket kommer på plads.
v/ Per Høvsgaard, LEGO.

Hvordan kan der på en enkelt måde opnås en kvalitets forståelse omkring RPT - prototyper og deres evne til og repræsenterer den færdige konstruktion?
Hvordan kan vi undgå at blive teknologi- og materiale-udvikler, men sikre disse RPT - partner forstår vores mål?

9:50-10:30 Davinci, Additive Manufacturing.
v/Ole Lykke Jensen, Davinci

DAVINCI development er Danmarks førende indenfor Additive Manufacturing med 11 maskiner fordelt på 6 forskellige teknologier. DAVINCI development vil gennemgå teknologierne med fokus på muligheder og begrænsninger, som man har med de forskellige maskintyper og materialevalg. Derudover vises hvordan man kommer fra idé til konstruktion i 3D CAD og videre til fysisk prototype, samt hvordan evt. efterbehandling kan løfte ens projekter. Der sluttes af med en speciel case hvor bl.a. biokompatibelt materiale og højteknologi indgår.

10:30-11:00 LEGO 3D-Print
v/ Ronen Hadar, LEGO

Prototyping at LEGO. This session will present current and future perspective in the 3D printing and rapid prototyping industry. In the presentation, present 3D technologies at LEGO will be presented in addition to prototyping practices. Hereafter, we will analyze current trends in the 3D printing industry and will point out upcoming concepts that are worth paying attention to.
The presentation will be in English.

11:00-11:15 Pause

11:15-11:55  Blueprinter
v/ Bjørn Marcher, Blueprinter 

Opstartsvirksomheden BluePrinter har udviklet en 3D printer som anvender BluePrinters patenterede teknologi SHS (Selective H.. Sin...), hvor varmekilden er et termisk printhoved. SHS teknologien vil blive præsenteret, sammen med eksempler på anvendelse og sammenligning med andre processer. Materialemuligheder og begrænsninger vil blive skitseret.

12:00-13:00 Frokost

13:00-13:35 A journey from prototyping to real mould manufacturing
v/ Jørgen W Rasmussen

Det er ikke kun plast, der kan bruges til 3D print. LEGO har gennem mange år arbejdet med at printe kerner til deres sprøjtestøbeværktøjer vha. at denne teknologi.
Det betyder bl.a. at kølekanaler kan designes og placeres, præcist hvor man ønsker det. Dermed kan temperaturen i formen optimeres efter de optimale forhold for materialet.
Det har været en lang vej, og der er stadig mange udfordringer tilbage – men resultaterne er allerede i dag lovende.

13:35-14:10 Coloplast A/S, brug af AM
v/ Henric Olof Nilsson

Coloplast har benyttet Additive Manufacturing i de sidste 6 år og mere aktivt de sidste par år. Vi vil gennemgå AM udviklingen gennem disse år samt begrunde køb af udstyr. Vi bruger AM til skuemodeller, simple funktionsmodeller samt fixturer/holdere til Pilot produktion. Vi bruger også mere og mere energi på at efterbehandle AM fremstillede dele. Det kan være at give dem en anden farve eller overflade, således at skuemodellen ligner det endelige produkt. Det er vigtigt når en skuemodel fremvises til brugerne at de fremstår så tæt på det endelige produkt som muligt mht. form og farve. Vi vil også fremvise nogle rigtige casespå hvordan vi bruger AM i udvikling af vores produkter både skuemodeller og fiksturer.

14:10-14:30 Pause

14:30-15:10  Additiv Manufacturing nu og i fremtiden
v/David Bue Pedersen PhD på DTU Additiv

Geometrisk tolerance verifikation and kontrolmåling i additiv fremstilling.

Siden 1820-1840'erne hvor vi vågnede op til den industrielle revolution, har produktdesign og geometrisk udformning af produkter været bundet af de begrænsninger som fremstillingsprocesserne har pålagt os. -Nu, hvor vi er i transitionsfasen fra rapid prototyping til additive manufacturing, kan vi se frem til en spændende tid som ingeniører og designere, hvor vi får vores geometriske designfrihed tilbage. -Eller gør vi? Trods nær total frihed i geometri, givet fra de additive fremstillingsmetoder, bliver vi stadigt begrænset i vores udfoldelse. Dette grundet høje krav til geometrisk tolerenceverifikation i enhver form for moderne produktion. Jeg har i mit PhD studie arbejdet med integration af vision system i additive fremstillingsprocesser, således at de enkelte lag emnerne bygges op af, kan kontrolmåles inden der bygges ovenpå. Dette muliggør nøjagtig og komplet opmåling af selv de mest avancerede geometrier, på langt de fleste additive fremstillings systemer.

Multi materiale fremstilling.
Den dag i dag findes der additive fremstillingssystemer der arbejder i metal, plast og keramiske materialer. Der findes ingen industrielt tilgængelige platforme der kan arbejde i flere af disse materialetyper i et og samme bygge-job. Hvorfor er det ikke muligt at arbejde i alverdens forskellige materialer i et og samme job? Dette spåes også at ske indenfor additiv fremstilling, og det i vores levetid. Hvorledes vil anden generation multi-materiale maskine kunne se ud, og hvilke implikationer vil det have på den måde vi designer, handler, og producerer produkter på?

15:10-15:50  AM og fremtidens materialer
v/Jens Vinge Nygaard, Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab

Indenfor initiativet www.nanomedicine.dk og med tilknyttede forskningsprogrammer indenfor regenerativ medicin har Aarhus Universitet og Aarhus Universitetshospital over de sidste 6 år opbygget kompetencer indenfor fremstillingen af avancerede implanteter. Additive metoder  er blandt de fremstillingsteknologier der er udnyttet til at fremstille avancerede nanokompositter til leverance af medicin, til syntese af multimaterialer og hierarkiske nanoskum der kan transportere stamceller ind i kroppen. Jeg vil præsentere centrale elementer af disse arbejder og vise hvorledes vi idag forankrer denne forskning i vores ingeniøruddannelser.

15:50-16:00 Afrunding og evaluering

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel Legoland

Aastvej 10

7190 Billund


Hvornår

Tirsdag d. 14. maj 2013

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Journalist

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

250 kr.

Seniormedlem

250 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ekstern mødedeltager

1.200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.200 kr.

Tilmeldingsfrist

12. maj 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

45


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

997372


Arrangør

IDA Polymer