Arrangement

Aflyst - Forskning inden for indeklima og tilhørende ventilationsanlæg

Maskin- & Produktionteknisk Gruppe Sjælland inviterer til en spændende aften med foredrag om godt indeklima, det nyeste inden for ventilationssystemer og ventilationsaggregater. Armaturer (EU miljøpris i 2012) vil blive omtalt.

Haslev

Tirsdag d. 25. marts 2014

Kl. 14:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Maskin- & Produktionteknisk Gruppe Sjælland inviterer til en spændende aften med foredrag om betydningen af et godt indeklima, det nyeste inden for ventilationssystemer og ventilationsaggregater. Armaturer (EU miljøpris i 2012) der minimerer energiforbruget og optimerer indeklimaet samt tilhørende bygningsautomatik vil blive omtalt.

Vi skal høre om:

• DTU forskning indenfor indeklimateknik og betydning af godt indeklima.

• Exhausto vil gennemgå det nyeste inden for ventilationsaggregater.

• Leanvent armaturer herunder dynamiske muligheder.
 

Program:
Kl. 14:00 Indledning med dagens program.
Kl. 14:05 Forskning inden for indeklima ved DTU-Byg.
Kl. 15:00 Ventilationsaggregater mv. ved Exhausto.
Kl. 16:00 Spisning.
Kl. 16:30 Ventilationsaggregater mv. ved Exhausto, fortsat.
Kl. 17:00 Producent af armatur ved Leanvent.
Kl. 18:00 Programmet slutter.

DTU-Byg:

Studier af energiforbrug og adfærd i identiske boliger har vist at der kan være meget store forskelle på energiforbruget og at disse forskelle i meget høj grad kan forklares ud fra beboernes adfærd. Åbning og lukning af vinduer, forskellig belysningsadfærd, temperaturen i bygningen, brug af sol afskærmning osv. har altså meget stor indflydelse på indeklimaet samt hvor meget energi den enkelte bygning bruger. Disse betragtninger tages meget sjældent med, i beregninger af indeklima og energiforbrug. Præsentationen kommer ind på effekten af forskellige adfærdsmønstre, samt hvordan der kan tages hensyn til brugernes adfærd i projekteringsfasen.

Foredragsholdere fra DTU Center for indeklima og energi:

  • Rune Korsholm Andersen, Ph.d.


Producent af ventilationsaggregater - Exhausto:

  • Fremtidens krav til varmegenvindingsaggregater, herunder skærpede krav data for energirammeberegning
  • Nye og ændrede forudsætninger for dimensionering af vand- og køleflader iht. DS447
  • ECOdesign direktivet stiller nu også krav til motor, ventilator og det komplette varmegenvindingsanlæg
  • Nye tiltag indenfor udvikling af varmegenvindingsaggregater og samspil imellem ventilationssystemet og varmegenvindingsaggregatet

Foredragsholdere fra EXHAUSTO:

  • Product Manager Modstrømsvekslere, Henning Grønbæk

Producent af armatur - Leanvent:

Lavt trykfald og bedre regulering er nogle af nøgleordene for fremtidig ventilationsløsninger.

Leanvent vil komme ind på fordelen ved behovstyret ventilations (DCV) og hvilke muligheder der for at trykoptimere et ventilationsanlæg med deres dynamisk trykreguleringssystem (DSPR).

Desuden stifter du bekendskab med Leanvents LVC dråbespjæld. Spjældet er et ”3 i 1” spjæld dvs. at spjældet let kan ændres mellem CAV, VAV og DCV.   

Foredragsholdere fra LEANVENT:                   

  • Direktør Susanne Lundvald
  • Salgsingeniør Mads Møller

Efter indlæggene vil der være tid til spørgsmål fra deltagerne.

Medarrangør: Exhausto 

Pris:
IDA medlem                    kr. 200,-

Seniormedlem               kr. 100,-

Ledigt IDA-medlem       kr. 0,-

Ekstern mødedeltager kr. 200,-

Studiemedlem               kr. 0,-

 

Praktisk Info

Hvor

Emmaus galleri og kursuscenter

Højskolevej 9

4690 Haslev


Hvornår

Tirsdag d. 25. marts 2014

Kl. 14:00 - 18:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Ledig

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

200 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

200 kr.

Medlem af arrangør

200 kr.

Medlem

200 kr.

Tilmeldingsfrist

17. marts 2014 - kl. 01:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

46


Arrangementsnr.

308861


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland


Medarrangører

IDA Byg

IDA Energi

IDA HVAC

IDA Mechanical

IDA Mechanical København