Arrangement

AFLYST - IDA Lederuddannelse

Aarhus C

Torsdag d. 12. marts 2015

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 27.000 kr.

 

Beskrivelse

Formål:
Projektorienterede arbejdsopgaver, flade organisationer, og netværksbaserede samarbejdsformer er nogle af de vilkår du møder som leder i den nye virkelighed.
 
På denne lederuddannelse - målrettet IDA’s medlemmer - styrker du dine lederkompetencer gennem et dynamisk forløb, der indeholder både træning i relevante lederværktøjer, indsigt i den nye virkelighed og personlig udvikling.
 
Gennem IDA lederuddannelse får du trænet din evne til at skabe følgeskab og udøve autentisk ledelse, som er afgørende lederkompetencer for at kunne skaber de resultater, du skal levere.
 
Deltagere:
 
Uddannelsen henvender sig til afdelings- og mellemledere. Almindeligvis har du ca. 2-3 års erfaring som f.eks. afdelingsleder, grupperleder eller resultat-ansvarlig for en gruppe. 
 
Du arbejder i første linje og er vant til at stå med daglige ledelses-udfordringer og -opgaver, der både kræver hurtig handling og klart overblik. 
 
Indhold:
På forløbet vil du arbejde med:
 • Din egen lederrolle
 • Samarbejdende ledelse med og af vidensmedarbejdere
 • Vidensdeling og læring som en arbejdsproces
 • Strategiske udviklingsprocesser og
 • forandringsledelse
 
Du arbejder med din lederrolle og din måde at bruge dit professionelle ‘jeg’ til at skabe resultater med andre i en foranderlig verden. Du træner og udvikler færdigheder til at lede vidensmedarbejdere og omsætte deres høje kompetencer til resultater. 
 
Udbytte:
Du bliver bedre til:
 • At lede sammen med andre
 • At lede udvikling og forandringsprocesser
 • At navigere i og bruge din lederrolle konstruktivt 
 • At forsat arbejde med din egen udvikling som leder
 
Beskrivelse af forløbet:
Uddannelsen består af 3 spor: 
 • 3 face-to-face moduler á 2 dage
 • Netværksgrupper – herunder fælles løsning af opgaver og sparring mellem modulerne
 • Dine egen udvikling – herunder tilegnelse af ny viden gennem læsning, e-læringsmoduler og links
Modul 1: 2 dage: Min fremtidige ledelse
Styrk din ledelse, lær at motivere dine medarbejdere og frigør deres potentiale i en ny og omskiftelig virkelighed.
 
Indhold:
 • Lederskab, følgeskab og autenticitet i den nye virkelighed
 • Feedback som ledelsesredskab og udviklingsværktøj
 • Casebaseret træning på baggrund af dine og andres udfordringer
 • Sparring og perspektivering fra andre ledere på samme niveau
 
På modulet udvikler du din forståelse af de krav og forventninger, der stilles til dit lederskab. Du bliver trænet i dine personlige forudsætninger og udfordringer, så du kan matche forventningerne til fremtidens ledelse. 
 
Mellem modul 1 og 2: Netværksgruppe:
 • Drøftelse af hvordan netværket bidrager til egen læring
 • Etablering af netværksgruppens ”grundlov”
 • Opstart og gennemførelse af et 360 graders kvalitativt interview og feedback herpå
 
Modul 2: 2 dage: Ledelse af og med andre
Træn din måde at samarbejde og skabe resultater sammen med andre på.
 
Indhold:
 • Ledelse af individer og teams
 • Oplevelsesorienteret ledelse med fokus på menneskelige relationer
 • Feedback på dine foretrukne måder at indgå i relationer på
 • Samarbejde og ledelse med/uden formel magt
 
På modulet arbejder du med din evne til at skabe resultater med andre gennem et fokus på din evne til at yde indflydelse, samarbejde, og lede videntunge medarbejdere gennem facilitering og spørgsmål.
 
Mellem modul 2 og 3: Netværksgruppe:
 • Deltagelse i netværksmøder
 • Bruge ½-1 dag på at være ”skygge” for en af dine medkursister og selv blive ”skygget”
Modul 3: 2 kursusdage: Strategi og forandring
Modulet udvikler dig til at have blik for strategien og beskæftiger sig med, hvordan du udvikler og omsætter ideer samt forandringer til virkelighed.
 
Indhold:
 • Forståelse af forandring og udvikling som det nye normal
 • Strategi og eksekvering i den nye virkelighed
 • Udvikling af engagerende og klare mål
 • Motivering og inddragelse af medarbejdere i udvikling
 • Tilrettelægning af målrettede forandringsprocesser og -projekter
 
På modulet lærer du at arbejde med og realisere dine målsætninger samt potentialer. Dette sker gennem skarpt fokus på strategi, forandringer og implementering — uden at miste dit følgeskab.
 
Efter modul 3: Netværksgruppe
 • Deltagelse i netværksmøder med sparring og coaching
Netværksgrupper:
Netværksgruppen fungerer som din sparrings- og læringsgruppe. I skal i fællesskab understøtte hinandens udvikling gennem praksisopgaver mellem modulerne.
 
Netværksgrupperne deler desuden en læringslog, hvor de løbende modtager feedback og deler erfaringer fra deres læringsrejse. For at optimere udbyttet og målrette forløbet til dine konkrete udfordringer opfordrer vi også deltagerne til at søge og dele viden om ledelse.
Undervisere:
Forløbet bliver faciliteret af erhvervspsykologer, proceskonsulenter og chefkonsulenter fra Mannaz med bred erfaring fra konsulent-arbejde og facilitering på adskillige lederudviklingskurser og -programmer. Som deltager vil du derfor møde undervisere, der har stor indsigt i organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger.
 
Læringsform og -metoder:
Vores læringsform betyder, at face-to-face modulerne fokuserer på træning og inddragelse af egne ledelsesudfordringer. Formidling af nyt stof vil primært finde sted gennem individuelt forstudie. 
 
På face-to-face modulerne arbejder vi med ”High Impact Learning” og ”Peer Consulting”. Dette betyder, at din netværksgruppe fungerer som din konsultationsgruppe med udgangspunkt i dine udfordringer. Din underviser fungerer som læringskonsulent og vil sikre omsættelse af tilegnet viden og værktøjer til konkret handling.
 
Kursusdatoer:
Modul 1: 12. - 13. marts 2015
Modul 2: 16. - 17. april 2015
Modul 3: 26. - 27. maj 2015
 
OBS! Bindende tilmelding! Prisen er ekskl. moms og ekskl. overnatning.
 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Aarhus City

Østergade 10

8000 Aarhus C


Hvornår

Torsdag d. 12. marts 2015

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Firmamedlem

27.000 kr.

Medlem af arrangør

27.000 kr.

Ledig

27.000 kr.

Medlem

27.000 kr.

Seniormedlem

27.000 kr.

Studiemedlem

27.000 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

34.000 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

34.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

36.000 kr.

Tilmeldingsfrist

12. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

12


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

312906


Arrangør

IDA Lederforum