Arrangement

AFLYST! Kursus i Varmeproduktion og varmelagring ved geotermi

Fra tirsdag d. 22. januar 2013. kl 08:30

Til onsdag d. 23. januar 2013. kl 16:30

Fra 8.200 kr.

 

Beskrivelse

Kompetencegivende kursus i Varmeproduktion og varmelagring ved geotermi (internat)

Kursets baggrund
Under indtryk af FN´s klimarapport, er det alment accepteret, at fjernvarmesektoren i stor stil skal medvirke til at reducere udsendelsen af CO2 fra dansk energiproduktion, ligesom de stærkt stigende brændselspriser er et vigtigt incitament til at indføre geotermi i større stil.  Økonomisk er det en stor fordel, at CO2 kvoten og brændselsdelen reduceres til nul og at varmen er gratis, bortset fra mindre driftsomkostninger,  når først de faste omkostninger er afskrevet. Der er ligeledes i energisektoren et stærkt ønske om en fremtidig høj fleksibilitet i varmeproduktionen, der samproduceres med el på store kraftvarmeværker og derfor retter interessen sig også mod geotermisk energilagring, der benytter de samme principper, blot med den omvendte funktion. På lidt længere sigt kan geotermisk lagring af energi fra affaldsforbrænding og vindmøller blive aktuel.

Formål og form
Kurset er specielt rettet mod at give kompetence indenfor projektering, økonomi og drift af store geotermiske anlæg til varmeproduktion og varmelagring og der vil blive udstedt bevis for deltagelse i kurset. Kursusmaterialet er kompendier udarbejdet af førende eksperter indenfor området og kursusformen er hovedsageligt forelæsninger med powerpoint- præsentation, ligesom der er lejlighed til spørgsmål og diskussion om emnet. Der er i forelæsningsrækken arrangeret besøg på idriftværende geotermianlæg på Amager, der i dag leverer varme til transmissionsselskaberne CTR og VEKS, herunder information om geotermiteknik, driftserfaringer og varmeleverancer.

Deltagere
Kurset er specielt rettet mod efteruddannelse af ingeniører, men har også interesse for beslutningstagere og driftsmandskab som f. eks. maskinmestre. Målgruppen er endvidere medarbejdere hos rådgivende ingeniører, projekterende og anlægsproducerende virksomheder samt medarbejdere hos offentlige myndigheder der beskæftiger sig med godkendelse af projekter og tilsyn med anlæg. Endvidere ingeniører der beskæftiger sig med udvikling og forskning på geotermiområdet. Forudsætningerne for at deltage er en ingeniøruddannelse, maskinmesteruddannelse eller at man beskæftiger sig med området som besluttende eller kontrollerendemyndighed eller som udvikler og forsker.

Lærerkræfter
Geolog Mette Søndergaard Energistyrelsen, statsgeolog Lars Henrik Nielsen GEUS, dir. Søren Berg Lorentzen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab, dir. Lars Andersen Ross Engineering,         civ. ing. lic. tech. afdelingsleder Jan Reffstrup DONG E&P, prof. Ida Fabricius DTU, sektionsleder DTU Mekanik Brian Elmegaard, geotermiekspert Allan Mahler Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab.

Kursusleder
Ingeniør Helge Bach Christensen tlf.  22831332 og professor Ida Fabricius DTU tlf. 45252162, medlemmer af bestyrelsen for IDA Energi.

Dagsorden 1. dag

Kl. 08.30-09.00
Indskrivning og morgenkaffe med brød.
Kl. 09.00 
IDA energi: Velkomst og indledning.
Kl.09.15 
Geolog Mette Søndergaard Energistyrelsen: Hvad skal der til for at få lov til at producere geotermisk energi i Danmark.    Tilladelser og tilsyn fra Energistyrelsens side
KL. 10.15-11.30 
Statsgeolog Lars Henrik Nielsen GEUS: De geologiske forudsætninger, geologiske data, den geografiske variation i muligheder, samt skitse til geologisk modning af geotermiske projekter
Kl.11.45
Frokost i IDA restaurant, buffet øl/vand
Kl. 13.00 
Dir. Søren Berg Lorentzen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab: Geotermiens plads i dansk fjernvarmeforsyning, facts og visioner om udbredelse, teknologi, økonomi, herunder behov for nationale ordninger til risikoafdækning
Kl.14.00 
Dir. Lars Andersen Ross Engineering: Planlægning og boring af geotermiske brønde. Boreteknologi, lodrette og skrå boringer, foringer af borehuller, undersøgelser under boring og indretning af geotermiske brønde
Kl.15.45 -16.45
Civ. ing. lic. techn. Jan Reffstrup afdelingsleder i DONG E&P: Principper for varmelagring i undergrunden. Varmelagring i geologiske strukturer i undergrunden
Kl.17.00
Middag i IDA restaurant, 3 retter, vin eller øl/vand og kaffe/te.

Dagsorden 2. dag

Kl.08.30
Morgenkaffe med brød
Kl.09.00 
Professor IdaFabricius DTU: Hvordan kan varmelagring påvirke porestrukturen i sandsten
Kl.10.00 
Sektionsleder, lektor Brian Elmegaard DTU Mekanik: Anvendelse af store varmepumper i geotermiske systemer, med udgangspunkt i nogle geotermiske data
Kl.11.00 
Specialist og teknikansvarlig Allan Mahler Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab: Varmelagring et studie i fremtidens energilagring, med større fleksibilitet i kraftvarmeproduktion og varmeleverancer
Kl.12.00    
Frokost i IDA restaurant, buffet øl/vand
Kl.13.00 
Afgang med bus til geotermianlæg på Amager. Information undervejs ved dir. Søren Berg Lorentzen Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab
Kl. 13.30    
Specialist og teknikansvarlig Allan Mahler Dansk Fjernvarmes Geotermiselskab:  Besøg på idriftværende anlæg på Amager. Fremvisning af det gennemgåede anlæg og forklaring af drift og virkemåde
Kl.15.30  
Afgang fra geotermianlæg på Amager med bus til IDA på Kalvebod Brygge
Kl.16.00-16.30
IDA energi: Evaluering elektronisk, udlevering af kursusbevis og afslutning. 

Kursets pris er 8.200 kr. inklusiv en hotelovernatning, uden overnatning gives en rabat svarende til hotelværelsets pris.
For ingeniører, der ikke er medlemmer af IDA, er prisen 10.200 kr.

Afmelding
Afmelding kan ske omkostningsfrit indtil en måned før kursusstart. Ved afmelding mellem en måned og en uge før kursusstart opkræves 35% af kursusafgiften og under en uge før opkræves hele beløbet. Dette fordi IDA energi hæfter for forudbestilte pladser.

Mere information
Kan fås hos kursusleder ingeniør Helge Bach Christensen IDA energi 2283 1332, professor Ida Fabricius DTU Tlf: 4525 2162, eller sekretær Bente Samsøe IDA tlf. 3318 5518 .

Parkeringsforhold
Ved IDA på adressen Kalvebod Brygg 31 – 33, kan der normalt parkeres mod betaling med kreditkort, men der kan være mere eller mindre optaget, alt efter hvor mange aktiviteter der pågår i IDA den pågældende dag.             

 Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra tirsdag d. 22. januar 2013. kl 08:30

Til onsdag d. 23. januar 2013. kl 16:30


Pris

Arbejdsledig, medlem

8.200 kr.

Ekstern mødedeltager

8.200 kr.

Medlem

8.200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

10.200 kr.

Tilmeldingsfrist

15. januar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

25


Arrangementsnr.

996086


Arrangør

IDA Energi