Arrangement

Afsmeltning af Grønlands indlandsis målt fra GRACE

Torsdag d. 24. januar 2013

Kl. 16:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Afsmeltning af Grønlands indlandsis målt fra GRACE satelliterne. 


 Foredraget "Afsmeltning af Grønlands indlandsis målt fra GRACE satelliterne" fortæller også om GPS/GNSS og GNET.
 GRACE er et amerikansk/tysk satellitsystem til måling af global gravimetrisk dynamik, altså ændringer i tyngdeforholdende for eksempel på grund af bortsmeltende is.  GPS står for Global Positioning System, som er et militært, amerikansk positionerings- og navigationssystem, og GNSS stående for Global Navigational Satellite Systems er en mere generisk betegnelse, der også dækker det eksisterende russiske system Glonass, det kommende europæiske Galileo, det kommende kinesiske Compass (Beidou) etc.
GNET er et net af GPS-stationer placeret på grundfjeldet omkring den grønlandske indlandsisen. GNET skal måle ændringer i højden af grundfjeldet, som er en direkte konsekvens af ændringer i massen af indlandsisen, og som derfor kan bruges til at bestemme, hvor hurtigt isen smelter. GNET er et dansk/amerikansk/luxemburgsk projekt.

Arrangør: Finn Gustafsson, IDA-IT
Indlæg ved: Allan Aasbjerg Nielsen og Per Knudsen, DTU Space

Gratis deltagelse for IDA-IT og Dansk IT medlemmer.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Torsdag d. 24. januar 2013

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ekstern mødedeltager

250 kr.

Medlem

250 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.250 kr.

Tilmeldingsfrist

20. januar 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

996244


Arrangør

IDA IT