Arrangement

Arbejde i udlandet

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Hvis du overvejer at arbejde i udlandet i kortere eller længere tid, er dette seminar din genvej til oplysningerne om, hvordan du får et job, den rigtige løn, de rigtige vilkår, samt en ordentlig forberedelse af opholdet i udlandet og af tilbagekomsten til Danmark. I løbet af fire timer kommer vi ind på:
 
•  IDAs udlandsrådgivning, netværk, og hvad vi kan hjælpe med – både inden du rejser ud, og
imens du opholder dig i udlandet

•  Fire måder at arbejde i udlandet på

•  Forberedelse, forventningsafstemning og løn (Hvor findes jobbene? Hvordan kontakter man en
arbejdsgiver i udlandet? Hvad lægger arbejds-givere vægt på, når de udvælger medarbejdere til
en udstationering? Hvordan fastsættes lønnen? – disse emner behandles i de to grupper, som er
beskrevet nedenfor)

•  Ansættelsesvilkår, bolig, familiesituation etc. samt lidt om skat og skatterådgivning

•  Kulturforberedelse (anskuelse af kulturforskelle, forberedelse inden udrejsen, kulturtilpasning samt forberedelse af tilbagevenden)
 
En times tid inde i seminaret deler vi os op, hvorefter der er ca. 40 minutters orientering om særlige forhold af interesse for henholdsvis de
medlemmer, der selv søger et job i udlandet på lokale vilkår, og for de, der forventer eller allerede har aftalt at skulle udstationeres for en dansk arbejdsgiver. Det er ikke nødvendigt på forhånd at meddele, om man vil deltage i den ene eller anden gruppe.

Oplægsholdere
Teamleder, cand. jur. Lotte Ellegaard og chefkonsulent; cand.jur. Bo Falkencrone, Team Global.

Bindende tilmelding fra 25.2.2013

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 11. marts 2013

Kl. 17:00 - 21:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Underviser

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

110 kr.

Medlem

220 kr.

Seniormedlem

220 kr.

Studiemedlem

220 kr.

Tilmeldingsfrist

07. marts 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

996169


Arrangør

KompetenceForum, IDA København