Arrangement

Årsmøde suppleret med foredrag om fjernelse af miljøfremmede stoffer som medicinrester i spildevand

Årsmøde i Kemi og Bioteknologisk Udvalg, suppleret med foredrag om kemien i biofilm reaktorer til fjernelse af medicinrester i spildevand

Torsdag d. 26. februar 2015

Kl. 18:00 - 20:45

Gratis

 

Beskrivelse

Program: 

18.00 – ca. 18.30 Årsmøde

Dagsorden: 

 • Valg af dirigent
 • Forelæggelse af udvalgets årsberetning for 2014
 • Forelæggelse af udvalgets regnskab og budget
 • Orientering om udvalgets aktiviteter og planer
 • Valg af formand
 • Valg af medlemmer til udvalget
 • Drøftelse af indkomne forslag, herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA.
 • Eventuelt.
   
 • Udvalgets bestyrelse er i årets løb desværre blevet reduceret til 3 mand af gode grunde for de personer, der har trukket sig. Vi håber, at der vil være interesse for at videreføre udvalgets aktiviteter og ser frem til et fremmøde, hvor vi kan få suppleret bestyrelsen – ellers er det nok ikke realistisk at fortsætte.

  Ca.. 18.45 – 19.15 servering af platte samt vand/øl

  Bemærk at mødet foregår på engelsk.

  Wastewater contains organic micro-pollutants such as pharmaceuticals, biocides, flame retardants, personal care products etc. the major fraction of these cannot be removed by classical activated sludge treatment. Hospitals are a huge point source for pharmaceuticals and biocides in the wastewater catchment.

  In this evening we want to discuss the results of several experiments and studies for the cost and environmental effective removal of pharmaceuticals and Biocides from hospital and municipal wastewater. For this approach the center for advanced water purification (waterpurification.au.dk) is using biofilm reactors.

  While moving bed biofilm reactors (MBBR) are being used to treat raw hospital wastewater and gain astonishing removal rates, porous media biofilm reactors (slow sand filters) were successfully used for removing pollutants from municipal wastewater. Biofilm reactors seem to be considerably more efficient than sludge reactors in removing recalcitrant compounds.
   

  19.15 – 20.00 Moving bed biofilm reaktorer for fjernelse af medicinrester af hospitalsspildevand ved Seniorforsker, Kai Bester, Institut for Miljøvidenskab - Aarhus Universitet.

  20.00 – 20.30 Porous media biofilm reaktorer for fjernelse af medicinrester og biocider i afløbsvand fra spildevandsanlæg ved Ph.d. studerende Monica Escola, Institut for Miljøvidenskab - Aarhus Universitet.

  20.30 – 20.45  Evt. spørgsmål og diskussion

   

  Praktisk Info

  Hvor

  15. etage


  Hvornår

  Torsdag d. 26. februar 2015

  Kl. 18:00 - 20:45


  Pris

  Ingeniør, ej medl. IDA

  0 kr.

  Deltager, ikke medlem af IDA

  0 kr.

  Studerende, ikke medlem af IDA

  0 kr.

  Firmamedlem

  0 kr.

  Medlem af arrangør

  0 kr.

  Ledig

  0 kr.

  Medlem

  0 kr.

  IDA Engineering Club

  0 kr.

  Seniormedlem

  0 kr.

  Studiemedlem

  0 kr.

  Tilmeldingsfrist

  19. februar 2015 - kl. 11:00


  Antal pladser

  30


  Ledige pladser

  23


  Arrangementsnr.

  313557


  Arrangør

  Kemi- og Bioteknologisk Udvalg, IDA Østjylland