Arrangement

Badevand og Spildevand!

Onsdag d. 14. november 2012

Kl. 13:00 - 17:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Badevand og Spildevand
Hvordan sikrer vi badevandet mod fækale forureninger?

Den 25. september 2012 er den nye ’bekendtgørelse om badevand og badeområder’ trådt i kraft med henblik på at efterleve EU’s Badevandsdirektiv. Der stilles krav til kontrol, klassifikation og inddragelse af offentligheden. Inddragelsen er mere omfattende end tidligere, idet der skal varsles om risiko for forringet badevand, og der skal også orienteres om, hvordan – og hvornår – en eventuel forurening afhjælpes.

Vi vil med dette møde sætte fokus på indholdet af den nye badevandsbekendtgørelse og se den i sammenhæng med bakteriologisk forurening fra bl.a. spildevand.  Hvordan kan kommuner og forsyninger bidrage til at sikre en god badevandskvalitet? Der gives på mødet eksempler på konkrete problemstillinger og mulige løsninger, herunder også et indblik i hvordan fremtidige løsninger kan se ud.

Løsninger - der udover at minimere sundhedsrisikoen skal tage højde for klimaforandringer, samt sikre den værdi som badevandet repræsenterer for borgerne i almindelighed og som en vigtig forudsætning for turisterhvervet.

Program
13.00-13.10 Velkomst og introduktion v/ Ole Sinkjær, IDAmiljø
 
13.10-13.35 Badevandsdirektivet og bekendtgørelsen om badevand – hvilke regler gælder? v/Maria Folker-Schiller, Naturstyrelsen

13.35-14.05 Spildevandsudledningers påvirkning af badevandskvaliteten v/Michael Robdrup Rasmussen, Aalborg Universitet

14.05-14.30 Kommunens ønsker om godt badevand og turisme v/Kristine Vik Kleffel, Gribskov Kommune

14.30-14.50 Pause med kaffe og kage

14.50-15.15 Kildesporing – er det muligt? v/Helle Stendahl Andersen, Teknologisk Institut

15.15-15.55 Case fra Kolding – minimering af overløb og etablering af varsling v/Robert Schmidt, Kolding Spildevand A/S og  Nikolai Mølbye, Krüger A/S og Hanne Kaas, DHI

15.55-16.25 Erfaringer med desinfektion af spildevand v/Mikael Schultz, Vejle Spildevand A/S

16.25-16.45 Badevand i Danmark – Rekreativ værdi og Blå Flag-ordningen v/Brian Samuelsson, Friluftstrådet

16.45-17.00 Afsluttende diskussion v/ udvalgte foredragsholdere

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 14. november 2012

Kl. 13:00 - 17:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

75 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Ekstern mødedeltager

350 kr.

Medlem

350 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.350 kr.

Tilmeldingsfrist

12. november 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

53


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

995259


Arrangør

IDA Miljø