Arrangement

Banedanmarks og Sund & Bælts digitaliseringsstrategier

Banedanmark og Sund & Bælt intensiverer brugen af digitale løsninger. Få indblik i tilgangen til strategier og nye konkrete løsninger, der fremmer brugen af digitalisering.

København Ø

Tirsdag d. 13. november 2018

Kl. 16:00 - 18:00

Gratis

 

Beskrivelse

Banedanmark har pr. 1. marts 2017 etableret en ny sektion for data og digitalisering.

En af hensigterne med sektionen er, at få alle anlægskomponenter i et anlægsprojekt digitaliseret og styrke brugen af 3D-projektering. Endvidere at lette mulighederne for at bruge og analysere data på tværs af organisationen.

Banedanmark sætter i sin overordnede forretningsstrategi fra 2017 fokus på Digital Transformation som et ud af fem pejlemærker.

Dennis Anthony er chef for sektionen Data & Digitalisering, der har fået til opgave at stå for at sætte retning for og koordinere arbejdet, og han vil fortælle, hvordan Banedanmark med udgangspunkt i en data- og digitaliseringsstrategi arbejder med Digital Transformation.

Oplægget kommer ind på initiativerne i strategiarbejdet, som fx rummer data governance, sammenhæng i arbejdet med data på tværs af anlæg og drift samt nye, agile arbejdsmetoder.

Hos Sund & Bælt er der pr. 1 maj 2017 etableret en ny afdeling i Asset Manegement med fokus på data og digitalisering.

Afdelingens fokus er at øge kvalitet og mindske omkostningerne gennem en øget brug af data og digitale løsninger relateret til drift og vedligehold af Sund & Bælts mange forskellige typer af assets.

Jens Brorsen, chef for data og digitaliseringsafdelingen, vil fortælle om retningen mod datadrevet vedligehold i Sund & Bælt. Oplægget kommer ind på samspillet mellem drift- og vedligeholdelses systemet Maximo, samt den række af nye initiativer der skal understøtte en øget digitalisering af Sund & Bælts drifts- og vedligeholdelsesopgaver.

 

Praktisk Info

Hvor

Banedanmark

Amerika Plads 15

2100 København Ø


Hvornår

Tirsdag d. 13. november 2018

Kl. 16:00 - 18:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

11. november 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

60


Ledige pladser

14


Arrangementsnr.

327677


Arrangør

IDA Rail