Arrangement

BAT-arbejdet under det nye IE-direktiv

Mandag d. 19. september 2011

Kl. 13:00 - 17:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Den 6. januar 2013 træder afløseren for IPPC-direktivet, IED, i kraft. Efter det nye direktiv bliver konklusionerne fra EU’s arbejde med Best Available Techniques (BAT) bindende og skal være implementeret på alle relevante virksomheder i EU, senest 4 år efter de er vedtaget af Kommissionen.

På mødet vil vi
• orientere om planer og procedurer for BAT-arbejdet
• høre om erfaringerne fra arbejdet med nogle af de BAT-referencedokumenter (BREF), der vil få bindende virkning efter vedtagelse
• drøfte hvordan danske virksomheder kan bidrage til udviklingen af kravene
• se på de miljøteknologiske perspektiver.


13.00 – 13.10  Velkomst og introduktion. Helge Andreasen, IDAmiljø.

13.10 – 13.50 En styrket indsats for BREF-arbejdet i DK og i EU. v/ Funktionsleder Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen.

13.50 – 14.10 Arbejdet med revision af BREF-dokumentet for glasindustrien, v/ Thorstein Jørgensen, Rockwool International.

14.10 – 14.35 Erfaringer og læring fra den igangværende revision af BREF for svine- og fjerkræbrug v. Kristian Snorre Andersen, Miljøstyrelsen.
 
14.35 – 14.55 Hvordan vil DI understøtte det danske BREF-arbejde. v/Morten Løber, DI.

14.55 – 15.20 Kaffepause

15.20 – 15.40 Landbrug og Fødevarers forventninger til den danske deltagelse i BREF-arbejdet. v/Miljøchef Anette Christiansen, Landbrug & Fødevarer.

15.40 – 16.05 Perspektiverne i bindende BAT-bestemmelser set fra en miljøteknologisk virksomheds vinkel. v/ Joakim R. Thøgersen, Haldor Topsøe A/S.

16.05 – 16.40 Stiller kravet om hurtig implementering af BREF-konklusionerne på den enkelte virksomhed nye krav til samarbejdet mellem myndighed og virksomhed? v/Miljø- og sikkerhedschef Dorte Riis Sørensen, Dalum Papir A/S og kontorchef Yvonne Korup, Miljøstyrelsen Odense.    

16.40 – 17.00 Opsummering og afslutning ved Ulla Ringbæk, Miljøstyrelsen og Helge Andreasen, IDAmiljø.

Husk at tilføje/rette din e-mail adresse på MinSide på IDA.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 19. september 2011

Kl. 13:00 - 17:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Arbejdsledig, medlem

75 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

75 kr.

Seniormedlem

75 kr.

Studiemedlem

75 kr.

Ekstern mødedeltager

350 kr.

Medlem

350 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.350 kr.

Tilmeldingsfrist

19. september 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

65


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

123921


Arrangør

IDA Miljø