Arrangement

Besøg i Nationalmuseets konserveringsværksteder i Brede Værk

Besøg i Nationalmuseets konserveringsværksteder i Brede v/ konserveringstekniker Anne Le Boëdec Moesgaard m.fl.

Kgs. Lyngby

Tirsdag d. 10. maj 2016

Kl. 14:00 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Nationalmuseets konserveringsværksteder har huse i Brede Værks historiske bygninger, som har været museets eje siden 1959. På ”Bevaring og Naturvidenskab”, som er en af museets tre store afdelinger, arbejder circa 100 konservatorer, forskere, museumsarbejdere og administrativt perso-nale, og varetager en bred vifte af opgaver indenfor bevaring af kulturarv, både internt som til eks-terne kunder. Konserveringsværkstederne dækker over stort set alle områder, fra kirke- og byg-ningsinventar, kalkmalerier, skulpturer til tekstiler og arkæologiske fund. Nogle af museets maga-siner ligger også i Brede og bliver passet af et korps af specialiseret museumsarbejdere.

Rundvisningen vil tage os igennem de værksteder, som beskæftiger sig med træ-, tekstil- og metal-konservering, af såvel historiske som arkæologiske genstande. Vi skal også kigge ind i et magasin og høre lidt om principperne bag opbevaring af museumsgenstande.

 

Praktisk Info

Hvor

Brede Værk

I.C.Modewegs Vej 6

2800 Kgs. Lyngby


Hvornår

Tirsdag d. 10. maj 2016

Kl. 14:00 - 16:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

09. maj 2016 - kl. 00:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

1


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

316749


Arrangør

IDA - Historisk Teknologi, HITEK