Arrangement

Besøg på Hillerød Kraftvarmeværk

Besøg Hillerød Kraftvarmeværk og se et af de anlæg, der leverer fjernvarme til Hillerød. Du får samtidig information om det kommende nye biobaserede kraftvarmeværk med oliebaseret kreds-proces, ORC, som vil stå færdigt i foråret 2016.

Hillerød

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 16:30 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Det eksisterende gasfyrede kraftvarmeværk i Hillerød har mere end 20 år på bagen; men er naturligvis løbende blevet vedligeholdt og forbedret. Det gælder også SRO (Scada) anlæg.  

Vi får en introduktion til anlægget, samt lidt mere information om de andre enheder, der leverer varme til Hillerød, herunder Vestforbrændingen og det mindre biobrændselanlæg, som også ejes af Hillerød Forsyning. 

De kommende  anlæg med olie som kredsprocesmedie vil blive omtalt; men opførelsen af de anlæg er ikke startet endnu.

Der fortsættes med en rundvisning på værket, og der vil blive rig lejlighed til at stille spørgsmål. 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Hillerød Kraftvarmeværk

Hestehavevej 1

3400 Hillerød


Hvornår

Onsdag d. 22. oktober 2014

Kl. 16:30 - 18:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

15. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

20


Ledige pladser

11


Arrangementsnr.

312195


Arrangør

El- & IT-gruppen, IDA Nordsjælland


Medarrangører

IDA Elteknik