Arrangement

Biogasanlæg i Solrød

Solrød Strand

Onsdag d. 17. oktober 2012

Kl. 17:30 - 20:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Solrød Kommune arbejder intensivt på at etablere et biogasanlæg i kommunen, der skal aftage tang og fedtemøg fra Køge Bugt, gylle fra landbruget og store mængder restprodukter fra den lokale pektinfabrik CP Kelco. Kommunen har sat som mål at reducere de kommunale drivhusgasudledninger med 50% i 2025, og af det forventes biogasanlægget at levere over halvdelen af reduktionen.

Selve biogasanlægget etableres i tæt samarbejde med CP Kelco, VEKS, landbruget og Solrød Strandrenselaug. Samarbejdet er et fornemt eksempel på et offentligt-privat samarbejde, og netop dette stærke samarbejde spiller en vigtig rolle for projektets virkeliggørelse. Ligeledes har samlingen af mange kompetencer været en afgørende faktor for projektets succes, hvor især Roskilde Universitet har leveret væsentlige input til udviklingen af projektet.

Solrød Kommune har netop som de første i Danmark, og et af 8 projekter i Europa, indgået en aftale med EU om støtte via EU-initiativet ”Mobilising Local Energy Investments”, der har til formål at hjælpe offentlige myndigheder (kommuner eller regioner) med at forberede og iværksætte investeringer i vedvarende energiprojekter. Støtten gives ikke til selve opførelsen af biogasanlægget, men relaterer sig til de rådgiverydelser, som projektet har behov for at tilknytte i forbindelse med det forberedende arbejde forud for etableringen af biogasanlægget. Det vil sige til blandt andet udarbejdelse af udbudsmateriale, økonomisk og juridisk rådgivning. En væsentlig årsag til, at Solrød Kommune modtager støtte til projektet fra EU, er ifølge EU den måde som Solrød Kommune har fået så vidt forskellige interessenter til at spille sammen, og fordi projektet løser så mange forskelligartede problematikker på en og samme tid.

Der serveres sandwich og drikkevarer. Deltagelse er gratis og iht. IDAs regler.

 

Praktisk Info

Hvor

Solrød Rådhus

Solrød Center 1

2680 Solrød Strand


Hvornår

Onsdag d. 17. oktober 2012

Kl. 17:30 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

15. oktober 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

100


Ledige pladser

68


Arrangementsnr.

994998


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland