Arrangement

Biomasse i Thisted Kommune

Thisted

Mandag d. 26. september 2011

Kl. 19:00 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

Thisted kommune er som en af Europas førende klimakommuner fokuseret på vedvarende at øge sin udnyttelse af bæredygtige og klimavenlige energiløsninger. Kommunen rummer store biomasseressurcer især baseret på områdets omfattende og effektive landbrug. Endvidere er der i kommunen store arealer med skov- og naturarealer, ikke mindst i Nationalpark Thy og Thy Statsskovdistrikt.

Thisted Kommune, Landbo Thy og Mors Thy Familielandbrug har gensidige interesser i at få udviklet anvendelsen af biomasse i kommunen. Fra kommunens side drejer det sig om øget CO2 – neutralitet, klima- og miljøforbedringer og en større selvforsyningsgrad mht. energi. Landbrugets organisationer har fokus på de samme mål og desuden en udvikling af landbrugets muligheder for øget bæredygtighed, bedre økonomi og en innovativ produktionsstrategi.

Thisted Kommune og Landbo Thy gennemfører for tiden et fælles forprojekt for at sikre en proaktiv fælles indsats mod disse mål og ønsker i denne proces at inddrage alle øvrige lokale interessenter i disse bestræbelser.

På den baggrund inviteres energiproducenter, energiforbrugere og egnens erhvervsvirksomheder til dette temamøde.

Program:

Velkomst - Morten Yde, Formand for Landbo Thy

Indledning - Henning Holm, Formand for Thisted Kommunes Udvalg for Miljø og Teknik

Præsentation af projektet og dets resultater - Leif Amby, DANINCO ApS
Gennemgang af kortlægningen og biomassepotentialerne i Thisted Kommune.

Landbruget biomassepotentiale – nu og i fremtiden – i Thisted Kommune - Søren Ugilt Larsen, AgroTech A/S
Perspektiver og muligheder med afsæt i de mængder, som kortlægningen har klarlagt. Muligheder for udvikling og vækst i biomassemængden i fremtidens landbrug. Kan vi øge vort potentiale for bioenergi i Thisted kommune og fastholde landbrugsproduktionen?

Thisted Kommunes planer for biomasse/-energi.  - Lise Degn, Thisted Kommune
Thisted kommune er i gang med at planlægge fremtidens energiforsyning. Her spiller biomasse en vigtig rolle. Hvordan indretter vi os på det?
 
Teknologiske udviklingsmuligheder - Biomasse fra affald.
Bjarne Larsen, Komtek A/S
Håndtering af biomasse fra affald kræver nye teknologiske løsninger. Komtek A/S har mange års erfaringer på dette område og er på vej med nye løsninger.

Fremtidens biogasproduktion - Henrik Lauersen, Xergi A/S
Biogas er kodeordet i snart sagt alle løsninger for en bæredygtig energiforsyning. Xergi har løsninger, som måske vil passe til nogle af opgaverne i Thisted kommune.

Dialog - Paneldebat mellem foredragsholderne og mødedeltagerne
Udvikling kræver ideer og beslutninger. Oplægsholderne stiller op til en dialog med mødedeltagerne, der opfordres til at bringe egne ideer ind i debatten.

Opsamling - Aftenens mødeleder – Torben Juul-Olesen, Thisted Kommune
Tak for i aften!
Afrunding.

Deltagergebyr:
Arrangementet er gratis, men tilmelding nødvendig af hensyn de praktiske forhold med lokaler og kaffen.

Tilmelding: Tilmeld dig til Landbo Thy, telefon 96 18 57 00 eller e-mail dbs@landbothy.dk og husk også at tilmelde dig på arr.nr. 124228

 

Praktisk Info

Hvor

LandboThy

Silstrupvej 12

7700 Thisted


Hvornår

Mandag d. 26. september 2011

Kl. 19:00 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Ledsager til medlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

23. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

4


Arrangementsnr.

124228


Arrangør

Mors-Thy Afdeling, IDA Nord