Arrangement

Biomasseforgasning til en fossilfrit energisystem

Græsted

Onsdag d. 12. oktober 2011

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Besøg BioSynergi's forgasningsanlæg i Græsted og hør om status for virksomhedens forgassere og fremtiden for biomasseforgasning i Danmark.

Gennem en årrække har innovative danske virksomheder udviklet biomasseforgasningsanlæg til fremstilling af kraftvarme. Målet har været at udvikle små anlæg, der kan fremstille elektricitet på en effektiv måde og erstatte naturgasfyrede anlæg eller rent varmeproducerende anlæg i fjernvarmesektoren og dermed være en vigtig trædesten på vejen mod et energisystem uden fossile brændsler.

 

BioSynergi er et eksempel på en udviklingsvirksomhed, der er på rette spor og står overfor at skulle demonstrere sin teknologi i større skala i Hillerød i nærmeste fremtid.

 

Men hvordan står de danske teknologier i konkurrencen med udenlanske virksomheder og hvordan er markedet i en tid, hvor der tales frit brændselsvalg for de naturgasfyrede anlæg og de store energi- og klimaversioner kredser om central elproduktion?

 

Vi skal besøge virksomhedens pilotanlæg i Græsted (Mesterbuen 8-10 i Græsted), men lægger ud med at mødes i Gribskovhallen for at høre fire oplæg om:

 

- Teknikken i forgasningsanlægget ved Henrik Houmann Jakobsen, BioSynergi Proces ApS

- Den innovative finansieringsmodel, der er taget i brug til det kommende demonstrationsanlæg ved Erik Christiansen,
  EBO Consult A/S

- Fremtiden for biomasseforgasning og småskala kraftvarmeanlæg på fast biomasse i Danmark ved Finn Bertelsen,
   Energistyrelsen

- Den danske strategi for udvikling af forgasningsteknologi, der netop er udarbejdet af FORCE Technology for DI Bioenergi
  ved Morten Tony Hansen, FORCE Technology.

 

Der vil være transport mellem hallen og anlægget omkring kl. 17 - det forventes at deltagerne selv sørger for transporten og evt. finder sammen om transporten.

 

Selskabet  for Grøn Teknologi er vært ved let forplejning under arrangementet.

 

Husk! at opgive din mailadresse ved tilmelding, da der bliver udsendt elektronisk evalueringsskema efter mødet.

 

 

Praktisk Info

Hvor

Gribskovhallen

Larsensvej 15

3230 Græsted


Hvornår

Onsdag d. 12. oktober 2011

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

05. oktober 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

25


Arrangementsnr.

124444


Arrangør

IDA Grøn Teknologi