Arrangement

Blå-grønne løsninger til håndtering af regnvand i byer

Mandag d. 07. november 2011

Kl. 09:30 - 16:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Regnvand er meget synligt i mediebilledet i disse år på grund af hyppige store oversvømmelser, men der er også udfordringer i vente med hensyn til forureningsindholdet i regnvand, selvom det ikke har samme mediebevågenhed. Der er mange potentielle løsninger i spil, og mange forskellige aktører involveret i de mulige løsninger.

Muligheden for at bringe vandkredsløbet tilbage til en mere naturlig tilstand ved at håndtere regnvandet på overfladen og dermed stimulere fordampning, nedsivning, og forsinkelse, samtidig med at regnvandet renses og synliggøres og dermed skaber værdi i form af grønne byområder er i fokus i øjeblikket, både i forbindelse med nybyggeri og som tilpasningsmulighed i kombination med kloakker i eksisterende bydele. Ideelt set bør alle løsninger tænkes sammen med terræn- og byudformning, så voldsomme skybrud kan blive afledt forsvarligt på overfladen f.eks. ved at udnytte naturlige lavninger samt veje, stier og vandløb. Det gælder både for blågrøne løsninger og traditionelle afløbssystemer, men denne tankegang er endnu ikke blevet almindeligt integreret i planlægningen.

I Danmark tales ofte om Lokal Afledning af Regnvand (LAR), hvilket dog undertiden sættes lig med simple stenfaskiner. I England kaldes f.eks. permeable belægninger og grønne nedsivningsanlæg ofte for ”sustainable urban drainage systems” (SUDS), selvom det ikke er naturgivent at de er bæredygtige. I Australien har termen ”water sensitive urban design” (WSUD) vundet udbredelse, hvilket mere signalerer en tankegang end specifikke tekniske løsninger.

Mødet vil tage pulsen på, hvor langt vi er nået i forhold til at tænke i blå-grønne løsninger til håndtering af regnvand. En del af indlægsholderne har deltaget i det strategiske forskningsprojekt 2BG, der slutter i 2011, og hvor begrebet landskabsbaseret regnvandshåndtering er introduceret som udtryk for helhedstækning omkring grøn struktur og afvanding.

Vi skal blandt andet høre om planlægning og implementering af blå-grønne løsninger samt om modellering af vandbalancer for byer og kloaksystemer, vandkvalitet og rensning af regnvand, og økonomiske vurderinger. De fleste indlægsholdere er enten i gang med eller har lige afsluttet deres ph.d. studier, så det er den nyeste forskning der bliver præsenteret.

 
PROGRAM

09.30-10.00 Morgenmad

10.00-10.15 Velkomst og indledning
 Lektor Peter Steen Mikkelsen og afdelingsleder Lars Kaalund, IDAmiljø

10.15-10.45 Black Blue Green – Integrated Infrastructure Planning as Key to Sustainable Urban Water Systems, fra idé til gennemførelse
 Professor Marina Bergen Jensen, KU-Life (OK)

10.45-11.15 Landskabsbaserede regnvandssystemer i et internationalt perspektiv
 Ph.d. studerende Antje Backhaus, KU-Life (OK)

11.15-11.30 Pause med kaffe/the/kage/frugt

11.30-12.00 Miljøfremmede stoffer i regnvand – monitering og modellering
 Ph.d. studerende Heidi Birch, DTU Miljø (OK)

12.00-12.30 Dokumentation af renseeffektivitet i blå-grønne løsninger – fokus på nedsivning gennem filterjord
 Ph.d. studerende Simon Toft Ingvertsen, KU-Life (OK)
 
12.30-13.30 Frokost

13.30-14.00 Dimensionering af nedsivningsanlæg
Formand for Spildevandskomitéen, afdelingschef Carsten Rosted Petersen, Orbicon (OK)

14.00-14.30 Kvantificering af den potentielle effekt af nedsivning på overløb i det vestlige København
 Ph.d. studerende Maria Bergman, DTU Miljø (OK)

14.30-14.45 Pause med kaffe/the/kage/frugt

14.45-15.15 Velfærdsøkonomisk værdi af blå-grønne elementer i byområder
 Ph.d. studerende Toke Emil Panduro Petersen, KU-Life (OK)

15.15-15.45 Oversigt over forsknings og udviklingsprojekter i Danmark
 Centerchef Ulrik Hindsberger, Teknologisk Institut (OK)

15.45-16.00 Diskussion og afrunding
 v. Peter Steen Mikkelsen og Lars Kaalund, IDAmiljø

Husk at tilføje/rette din e-mail adresse på MinSide på IDA.dk. E-mail adressen bruger vi til mødebekræftelse, evaluering og nyhedsbreve

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 07. november 2011

Kl. 09:30 - 16:00


Pris

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Arbejdsledig, medlem

425 kr.

Seniormedlem

425 kr.

Ekstern mødedeltager

1.000 kr.

Medlem

1.000 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

3.000 kr.

Tilmeldingsfrist

03. november 2011 - kl. 00:00


Antal pladser

91


Ledige pladser

0


Arrangementsnr.

123924


Arrangør

IDA Miljø