Arrangement

Brændselsfri fjernvarme i Aarhus, er det muligt?

Aarhus Kommune har vedtaget, at fjernvarmeforsyningen skal være baseret på bæredygtig, vedvarende energi efter 2030. Det betyder, at Kommunens varmeforsyning skal transformeres fra central kulbaseret kraftvarme til sol og vind over de næste 15-20 år.

Aarhus C

Torsdag d. 18. september 2014

Kl. 17:00 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Aarhus Kommune udstak i ”Klimavarmeplan 2010” retningen for en afvikling af den fossile energi i byens varmeforsyning frem til 2030. Aarhus Kommune er ikke alene om et sådant mål. Det, der er mere opsigtsvækkende er, at kommunen også ønsker at varmeforsyningen efter 2030 i stor udstrækning skal være brændselsfri.

På grund af den store usikkerhed omkring bæredygtigheden af jordens biomasseressourcer, ønsker byrådet at kommunen på sigt søger andre veje til at opfylde sit varmebehov end simpel afbrænding af træ, halm mv.

De teknologier, der skal bringes i anvendelse i et fremtidigt, brændselsfrit fjernvarmesystem kendes allerede.

Solvarme, sæsonlagre, store varmepumper drevet af vindbaseret el, geotermi mv er kendte teknologier – men oftest i andre sammenhænge eller størrelsesordener.

AffaldVarme Aarhus har fået stillet en ramme på 225 mio. kr. til rådighed til etablering af en række demonstrationsanlæg, der kan bidrage til såvel vidensopbygning som teknologiudvikling.

Elektrificering er en vigtig bestanddel i den nationale energistrategi. Fjernvarmen spiller her en central rolle. Ikke alene ved direkte at udnytte el i vameproduktionen – men også i forbindelse med dens muligheder for at udligne den fluktuerende elproduktion fra de vedvarende energikilder.

Fremtidens fjernvarmenet i Aarhus kommer derfor med stor sandsynlighed til at omfatte store, eldrevne varmepumper, lav – og højtemperatursolfangere, sæsonvarmelagre, biomassekonverteringsvarme og geotermi. Alt sammen bundet sammen af et varmenet der går fra at være centralt orienteret til i fremtiden at understøtte et mere distribueret system.

Foredraget holdes af chefkonsulent Peter Gedbjerg, AffaldVarme, Varme Transmission,  Innovation og Nyanlæg.

Arrangementet afholdes i AffaldVarme Aarhus’  lokaler, Kalkværksvej 14, som tillige er vært ved sandwich og forfriskninger.

Ved udeblivelse efter afmeldingsfristen vil der blive opkrævet et gebyr på 50 kr.

 

Praktisk Info

Hvor

AffaldVarme, Aarhus

Kalkværksvej 14

8000 Aarhus C

Undervisningslokale


Hvornår

Torsdag d. 18. september 2014

Kl. 17:00 - 19:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

07. oktober 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

40


Ledige pladser

0


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

311310


Arrangør

IDA Energi, Østjylland


Medarrangører

Energiteknisk Gruppe, IDA Nord