Arrangement

Brandteknisk Selskab inviterer til temaaften om uddannelse i DK og Norge

Vi sætter fokus på uddannelse af brandingeniører i DK og Norge samt ny off shore uddannelse på Aalborg Universitet i Esbjerg. Endvidere har vi et indlæg om den relativt nye uddannelse i risiko og katastrofeledelse fra Metropol i København.

Tirsdag d. 08. oktober 2013

Kl. 19:00 - 21:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Brandingeniør-uddannelsen i Norge er en treårig bacheloruddannelse, som kun tilbydes på Højskolen Stord/Haugesund (HSH).
Hovedfokus er uddannelse af ingeniører til byggebranchen på land, men der indgår også fag, som er mere relateret til proces-industrien; herunder oliebranchen.
Et af disse fag er Teknisk Sikkerhed i Proces-industrien, hvor også beregning af eksplosioner indgår.
Udfordringer er, at der er en stadig strøm af brandingeniører fra rådgiverbranchen (byggeri) til oliebranchen. Så selv om HSH uddanner op mod 30 brandingeniører om året er dette ikke nok til at dække behovet.
Efter bachelorgrad har studenterne mulighed for at fortsætte i studier flere steder i Norge. Bla. tilbyder Universitet i Stavanger en Master i Risikohåndtering,  og HSH tilbyder i samarbeder med Universitet i Bergen en Master i Teknisk Sikkerhed med fokus på offshore industrien. Begge disse studier er 2 års fuldtidsstudie og svarer til en dansk civilingeniør.
Indlægsholder: Bjarne Paulsen Husted, Haugesund

Aalborg Universitet starter pr 1. februar 2014 en ny uddannelse inden for Risk and Safety Management. Uddannelsen gives i samarbejde med Syddansk Universitet og udbydes fra Esbjerg. Offshoreindustrien – både den gyldne baseret på olie og den grønne baseret på vindenergi – præger Esbjergs erhvervsliv. Derfor er mange komponenter i Risk and Safety Management-uddannelsen rettet mod offshorebranchen, men uddannelsen er generel og vil kunne anvendes i mange andre sammenhæng. I indlægget vil baggrunden for uddannelse blive beskrevet og sigtet med uddannelse blive præsenteret. De enkelte komponenter i uddannelsen gennemgås, og opbygningen af uddannelsen beskrives (Ålborg-modellen). Endelig vil beskæftigelsesmuligheder for kommende kandidater blive belyst.
Indlægsholder: Lars Damkilde, Professor in Structural Mechanics, Ph.D., Aalborg University

Katastrofe og Risikomanageruddannelsen er en professionsbacheloruddannelse, som blev igangsat i september 2010. Uddannelsen tager 3,5 år og det første hold studerende vil således afslutte deres uddannelse i februar 2014. De studerende forventes at blive ansat inden for redningsberedskabet, Beredskabsstyrelsen, NGO samt i private virksomheders sikkerhedsafdelinger.
Indlægsholder: Uddannelsesleder Lars Zwisler, Professionshøjskolen Metropol

Master i Brand
15 år med Master i Brand – er vi klar til certificering?
Indlægsholder: Studieleder Anne Dederichs, DTU

Deltagelse er gratis og sker iht. IDAs regler.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 08. oktober 2013

Kl. 19:00 - 21:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

08. oktober 2013 - kl. 00:00


Antal pladser

80


Ledige pladser

56


Arrangementsnr.

308333


Arrangør

IDA Brandteknik