Arrangement

BSim Indeklimasimulering - Grundkursus

København SV

Fra tirsdag d. 26. august 2014. kl 10:00

Til onsdag d. 27. august 2014. kl 16:00

Fra 6.900 kr.

 

Beskrivelse

NBNBNB. Tilmelding samt yderligere information på www.danvak.dk

Kurset afholde 27.- 28. august.

BSim – et uundværligt simuleringsprogram i verdensklasse


Ifølge vejledningen til Bygningsreglementet må det termiske indeklima i institutioner og kontorer ikke overskride 26°C, bortset fra nogle få timer. Det termiske indeklima skal dokumenteres gennem beregning for institutioner og kontorer i lavenergiklasse 2015 og bygningsklasse 2020, og dokumentationen kan ske via en simulering af forholdene i de kritiske rum på grundlag af Design Reference Year, DRY. Simuleringsprogrammet BSim er det oplagte valg til at udføre de krævede indeklimasimuleringer.  

Siden frigivelsen af programpakken BSim er der sket væsentlige forbedringer og udvidelser af pakken, Blandt udvidelser er bl.a.:

•    nyudviklet fugtmodel
•    model til simulering af gulvvarme
•    forbedret model til beregning af rudetemperatur
•    forbedret model til simulering af solafskærmning
•    ny model for naturlig ventilation (og infiltration)
•    CO2-styring samt beregning af PAQ (perceived air quality)
•    mere end 550 sæt klimadata fordelt over hele verden fra Internettet

Indhold:   
Kurset giver en grundig gennemgang af hele den nyudviklede programpakke BSim, herunder modul til rumlig opbygning af bygningsmodeller (SimView), et analyseværktøj til vurdering af solindfald og skygger (XSun) samt rutiner til beregning af dagslys (SimLight). Bag modellerne ligger en database (SimDB) der indeholder nødvendige data for byggematerialer og bygningskomponenter.

BSim pakken rummer også en række applikationer og links som kan aktiveres fra programmet. Sim-Dxf er et program til opbygning af bygningsmodeller på baggrund af CAD-tegninger. Modeller til Bv98 programmet kan opbygges i SimView og aktiveres via et link til programmet. Det er muligt at eksportere bygningsmodeller for simulering af dagslys i programmet Radiance, og endelig kan resultaterne fra tsbi5 simuleringerne benyttes som inddata (randbetingelser) til CFD beregninger.

Målsætning:   
Deltagerne vil lære at beherske brugen af alle programmodulerne i BSim og blive i stand til at opbygge bygningsmodeller og gennemføre termiske simuleringer med tsbi5 samt analyser af solindstråling og skyggeforhold i bygninger.

Målgruppe:   
Projekterende ingeniører og arkitekter, teknikere i bedriftssundhedstjenester, undervisere samt energi- og miljøansvarlige i offentlige forvaltninger. Kurset omhandler BSim og henvender sig primært til personer, der har et vist grundlæggende kendskab til bygningsfysik og bygningsinstallationer og som ønsker en indføring i den nye programpakke.   

Kursusform:
Foredrag, demonstrationer, aktiv anvendelse af pc'er, gruppearbejde, løsning af opgaver samt diskussion.

Mødet arrangeres af Danvak
Danvak = VVS Teknisk Forening og IDA HVAC

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet i København

A.C. Meyers Vænge 15, Sydhavn,

2450 København SV


Hvornår

Fra tirsdag d. 26. august 2014. kl 10:00

Til onsdag d. 27. august 2014. kl 16:00


Pris

Firmamedlem

6.900 kr.

Medlem af arrangør

6.900 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

7.700 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

7.700 kr.

Ledig

7.700 kr.

Medlem

7.700 kr.

IDA Engineering Club

7.700 kr.

Seniormedlem

7.700 kr.

Studiemedlem

7.700 kr.

Tilmeldingsfrist

19. august 2014 - kl. 00:00


Antal pladser

25


Ledige pladser

9


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

309444


Arrangør

IDA HVAC