Arrangement

CE-mærkning og miljøvaredeklarationer i betonverdenen

Onsdag d. 05. september 2012

Kl. 15:00 - 18:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

CE-mærkning og miljøvaredeklarationer i betonverdenen – de nye krav er lige oppe over!

 

Kom og hør mere om de nye krav angående CE-mærkning og miljøvaredeklarationer i betonbranchen.

 

De nye krav skyldes at Byggevaredirektivet (Construction Products Directive CPD) erstattes fuldt ud af Byggevareforordningen (Construction Products Regulations CPR) pr 1. juli 2013. For os i Danmark ligger den største ændring i, at forordningen udvider de grundlæggende krav til også at omfatte begrebet bæredygtighed. For blandt andet betonelementer, cement og tilslag betyder det, at der i tilknytning til CE-mærket stilles krav om en miljøvaredeklaration.

 

På mødet gennemgås blandt andet de grundlæggende love og regler, kravene til miljøvaredeklarationer og markedskontrol ordningen.

 

PROGRAM

15.00          Velkomst

v. Poul Erik Hjort, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

15.05          CPD til CPR

En overordnet gennemgang af de generelle regler og krav angående CE-mærkning af bygge-varer med udgangspunkt i byggevaredirektivet/byggevare forordningen og sammenhængen til produktstandarderne/eurocode mm.

v. Anders Elbæk, Dancert

 

15.35          En anden vej til CE-mærkning

Hvad er ETA og hvornår kan man bruge denne mulighed.

v. Thomas Bruun, ETA Danmark

 

16.05          Pause

Betonforeningen byder på øl og vand.

 

16.30          Miljøvaredeklarationer og produkt kategori regler

Det nye essentielle krav fra CPR: hvad er status for miljøvaredeklarationer, hvad skal de in-deholde og hvilke muligheder er der samt betydning af produktkategori regler.

v. Casper Villumsen, Teknologisk Institut

 

16.55          Case – Miljøvaredeklarationer for fabriksbeton

Udfordringer og erfaringer fra udvikling af et fælles værktøj til udarbejdelse af miljøvarede-klarationer for fabriksbeton vil blive præsenteret.

v. Anette Berrig, Dansk Byggeri

 

17.20          Markedskontrol

Hvad er markedskontrolordningen og hvilke sanktionsmuligheder er der hvis dokumenterne ikke er i orden. Ansvarsforhold for de forskellige aktører; producent, indkøber, entreprenør, rådgiver, bygningsejer. Hvilken dokumentation efterspørges.

v. Lars Korsholm, Energistyrelsen

 

17:45          Afrunding

v. Pernille Nyegaard, DBF’s Idé- og Foredragsudvalg (DBF/IFU)

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 05. september 2012

Kl. 15:00 - 18:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Ekstern mødedeltager

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

200 kr.

Medlem

200 kr.

Ledsager til medlem

200 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.200 kr.

Tilmeldingsfrist

04. september 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

60


Ledige pladser

37


Arrangementsnr.

995107


Arrangør

Dansk Betonforening