Konference

Dansk Betondag 2014 - Odense Congress Center

Det tekniske program om torsdagen er bredt sammensat. Der præsenteres bl.a. igangværende byggeprojekter i Odense samt meget varierende eksempler på anvendelse af beton. Traditionen tro, er der ekskursion om fredagen.

Odense SØ

Fra torsdag d. 18. september 2014. kl 08:30

Til fredag d. 19. september 2014. kl 14:30

Fra 200 kr.

 

Beskrivelse

Program
Torsdag den 18. september 2014

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:10 Velkomst og præsentation af dagens program
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

09:10 - 09:40 Fra stor dansk by til dansk storby
v/ Peter Rothman Boas, Odense Kommune
Odense Kommune og RealDania gennemfører sammen et historisk byomdannelsesprojekt, der skal forvandle Thomas B. Thriges Gade i det centrale Odense fra trafikeret vej til et levende og mangfoldigt byområde

09:40 - 10:10 Odins Bro i Odense
v/ Stig Haumann Langsager, Odense Kommune
Europas største svingbro skaber fast forbindelse på tværs af Odense Kanal. Samtidig er der bygget 400 m betonbro ud over et blødbundsområde med op til 16 m til fast bund. Indlægget vil ud over at fortælle kort om hele projektet særligt fortælle om udformningen af betonbroerne og de udfordringer der har været i anlægsfasen.

10:10 - 10:40  Syddansk Universitet i Odense – Historien om en innovativ bygning
v/ Anna Maria Indrio, C.F. Møller
Det Tekniske Fakultet på Syddansk Universitet er resultatet af en sammenlægning af fire fakulteter. Det meget kompakte byggeri på ca. 20.000 m2, er innovativt på mange måder. Undervisningen skal både fremme samarbejde og integreret forskning, ligesom arkitekturen skal signalere et overraskende formsprog og fremtidsorienterede teknologiske muligheder. Bygningens fremtoning lever op til denne målsætning ved hjælp af beton brugt på helt nye måder.

10:40 - 11:20 Pause 

11:20 - 11:50 Med ny EN 206 forsvinder DS 2426
v/ Anette Berrig, Dansk Byggeri
Revisionen af EN 206-1 er nu afsluttet og den nye europæiske betonstandard EN 206 er publiceret. Når EN 206 bliver implementeret vil DS 2426 forsvinde, og et nyt dansk anneks til EN 206 kommer til offentlig høring. De vigtigste ændringer vil blive præsenteret.

11:50 - 12:20  Er betons E-modul en overvurderet størrelse?
v/ Claus V. Nielsen, Rambøll A/S
Omfattende norske undersøgelser har vist, at Eurocode 2 udtrykket for betons E-modul generelt giver for høje stivheder. Disse resultater vil blive sammenlignet med danske resultater og indflydelsen på betondesign i anvendelsestilstanden vurderes.

12:20 - 13:30 Frokost

13:30 – 14:00 Beton til klima- og kystsikring
v/ Dan B. Hasløv, Hasløv & Kjærsgaard
Ekstreme hændelser med oversvømmelser fra havet og kraftigt nedbør, betyder at kystnære værdier i stigende omfang skal beskyttes. Med udgangspunkt i sikringen af Lemvig havn præsenteres betons muligheder for at spille en afgørende rolle i denne type projekter samt hvordan et lokalt samarbejdsprodukt bliver en standardvare på markedet.

14:00 - 14:25 Kloakrør længe leve!
v/ Martin Kaasgaard, Teknologisk Institut
Teknologisk Institut er projektleder for et projekt, der har til formål at teste mulige teknologier til at forbedre syrebestandigheden af beton kloakrør samt demonstrere de mest lovende teknologier i fuld skala. De testede teknologier samt resultater fra et større forsøgsprogram med eksponering af prøveemner til svovlsyre præsenteres.

14:25 - 14:55 Et supersygehus med fremtidssikrede betonkonstruktioner - erfaringer med pladsstøbte etagedæk
v/ Anders Ejsing, MT Højgaard A/S
Når DNU, Det Nye Universitetshospital i Aarhus står færdig i 2019, vil langt størstedelen af det 220.000 m2 store nybyggeri bestå af pladsstøbte etagedæk. Med udgangspunkt i en entreprenørs erfaringer fra byggeriet præsenteres hvordan de in-situ støbte betonkonstruktioner kan blive til virkelighed, under hensyn til tidsplan, byggeproces, vind og vejr samt brugen af selvudtørrende beton.

14:55 - 15:40 Pause

15:40 - 15:55 Betonhåndbogen på nettet – Hvor langt er vi?
v/ Christian Munch-Petersen, Emcon A/S
Redaktøren giver en status for udarbejdelsen af den digitale betonhåndbog og viser eksempler på indhold.

15:55 - 16:25 Den nye bane København-Ringsted
v/ Kasper Ulslev, Banedanmark
I perioden 2010-2018 anlægger Banedanmark en ny dobbeltsporet, elektrificeret jernbane mellem København og Ringsted over Køge. Med fokus på de mange betonbroer præsenteres projektets særlige udfordringer.

16:25 - 16:50 Living, Working and applying the modern approach to concrete on projects in the Gulf
v/ Peter Jackson, COWI A/S
Kultur og arbejdsmiljø er meget anderledes på internationale projekter, hvor COWI udfører detailprojektering for entreprenører end i Danmark. Også anvendelsen af moderne krav til betonkvalitet kan være svært i Golfen, hvor kravene i det lokale marked ofte er lempeligere. Som en udlænding, der bor i Danmark og arbejder på både danske og internationale projekter, giver Peter Jackson sin oplevelse af udfordringerne.
 (Bemærk: Indlægget holdes på engelsk)

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion 
v/ Jørgen Schou, Unicon A/S

Tak for i dag 
v/ Formand for DBF, Jørgen Schou

19:00 – 19:30 Velkomstdrink

19:30 -  Festmiddag

Følgende virksomheder er udstillere på Dansk Betondag 2014:
Aalborg Portland - Alsiano A/S - BASF A/S - Christiansen & Essenbæk A/S - CONVI ApS - COWI A/S - CRH Concrete - dankalk K/S - Dansk Beton - DK Beton A/S - EMINERAL A/S - Fosroc A/S - Haucon A/S - Hilti Danmark A/S - Jordahl & Pfeifer Byggeteknik A/S - Krampe Harex GmbH Co. KG - Mapei Denmark A/S - Peikko Danmark - Pro_tex A/S - Rambøll Danmark A/S - Sika Danmark A/S - SKAKO Concrete A/S - Teknologisk Institut - Teqton A/S - Unicon A/S

Fredag den 19. september 2014
Ekskursion
Dagen begynder med et byggepladsbesøg på det Tekniske Fakultet ved Syddansk Universitet. Derefter kører vi til Odins Bro, hvor der vil være mulighed for at besigtige svingbroen og tilslutningsfaget. Videre til info-box om forvandlingen af Thomas B. Thriges Gade til et nyt og levende byområde – en kort, guidet tur i bygningen. Herefter går vi til H. C. Andersens Hus (Museum), hvor der vil være en guidet rundvisning, varighed ca. 45 min. Dernæst til Odense Åfart, hvor dagen afsluttes med en frokost ombord på en turbåd fra Munke Mose til Fruens Bøge t/r.

HUSK som altid: Hjelm og sikkerhedssko.

Program:
09:00 Afgang med bus
09:20 Ankomst byggeplads Det Tekniske Fakultet
10:15 Besigtigelse af Odins Bro
10:45 Info-box, Thomas B. Thriges Gades forvandling, guide info
11:30 H. C. Andersens Hus (Museum) – guidet rundtur
13:00 Afgang turbåd Odense Åfart (frokost ombord), varighed 1 time
14:30 Forventet ankomst til Odense Congres Center

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.

Download hele programmet i iPaper og pdf her.

Efter den 27. august 2014 er tilmelding bindende.

 

Praktisk Info

Hvor

Odense Congress Center

Ørbækvej 350

5220 Odense SØ


Hvornår

Fra torsdag d. 18. september 2014. kl 08:30

Til fredag d. 19. september 2014. kl 14:30


Pris

Studiemedlem

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Firmamedlem

2.695 kr.

Medlem af arrangør

2.695 kr.

Ledig

2.695 kr.

Medlem

2.695 kr.

Seniormedlem

2.695 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.195 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

5.195 kr.

Tilmeldingsfrist

27. august 2014 - kl. 23:59


Antal pladser

200


Ledige pladser

20


Tilvalg

Ingen overnatning

0 kr.

17.-18. sept. - Enkeltværelse inkl. morgenmad á 895,- (afregnes direkte) på BW Hotel Odense

0 kr.

18.-19. sept. - Enkeltværelse inkl. morgenmad á 895,- (afregnes direkte) på BW Hotel Odense

0 kr.

18.-19. sept. - Enkeltværelse inkl. morgenmad á 895,- (afregnes direkte) på BW Knudsen Gård

0 kr.

Ekskursion den 19. september

350 kr.

Festmiddag den 18. september kl. 19.30

0 kr.

Arrangementsnr.

311435


Arrangør

Dansk Betonforening