Konference

Dansk Betondag 2018

Hør om byudvikling i Esbjerg - Pandahuset Kbh's ZOO - Genanvendelse af beton - Plastiske beregninger af betonelement-konstruktioner - Havneudvidelse i Hanstholm - Beton til havvindmøller - Museumscenter Blåvand - Højhusbyggeri – in-situ eller elementer

Esbjerg

Fra torsdag d. 27. september 2018. kl 08:30

Til fredag d. 28. september 2018. kl 17:00

Fra 200 kr.

 

Beskrivelse

PROGRAM (download program)

Torsdag den 27. september 2018

08:30 - 09:00 Registrering og kaffe

09:00 - 09:15 Velkomst og overrækkelse af studielegater v/ Formand for DBF, Anette Berrig

09:15 - 09:40 Byudvikling i og omkring Esbjerg v/ Hans Kjær, Esbjerg Kommune
Esbjerg Kommunes Direktør for Teknik & Miljø indleder dagen med at præsentere den igangværende byudvikling i og omkring Esbjerg, herunder udviklingen af Esbjerg Strand, Esbjerg Bymidte og Esbjerg Towers.

09:40 - 10:10 Pandahuset i Københavns ZOO v/ Rune Estlander Mott, Moe A/S
Et yin-yang formet hus står snart klar til, at to kinesiske pandaer kan flytte ind i Københavns Zoo. Synlig beton er den vigtigste del af det arkitektoniske udtryk for bygningen. Den runde bygning med dobbeltkrumme flader er en udfordrende konstruktion i in-situ støbt beton. Som forskalling er der blandt andet anvendt bambus stammer.

10:10 - 10:55 Pause

10:55 - 11:25 Genanvendelse af beton i Holland v/ Erik Vogelzang, Theo Pouw (Indlægget holdes på engelsk)
I Holland har der i flere år været politisk fokus og opbakning til at etablere et professionelt marked for genanvendte ressourcer og i særdeleshed et marked for byggeri opført af beton med tilslag af nedknust beton. En af de markante spillere i udviklingen har været virksomheden Theo Pouw, der i dag er førende producent af beton med genanvendt tilslag. Hvad kan vi lære af de hollandske erfaringer?

11:25 - 11:50 Sådan genanvender betonbranchen sit eget affald v/ Niels Søndergaard-Pedersen, formand for Dansk Beton
Brancheforeningen Dansk Beton har sat fokus på genbrug af betonaffald. I nulspildsprojektet undersøges mulighederne for at genbruge medlemsvirksomhedernes eget spild fra produktion af hhv. færdigbeton, betonelementer og belægningssten. De første resultater vil blive præsenteret. Næste step bliver genbrug af betonaffald fra nedrivningsprojekter.

11:50 - 12:15 Skorsten genanvendes til Sydhavn Genbrugscenter v/ Thomas Nielsen, Züblin A/S
Med genbrug som passion, har Amager Ressource Center en mission med det kommende Sydhavn Genbrugscenter, hvor knust beton fra en skorsten på Amagerværket, erstatter alle sten i betonen til både moderat og aggressiv miljøklasse. Forundersøgelser og udførelse viser, at normkrav og regler kan ændres, så der genanvendes meget mere beton, uden at det går ud over kvaliteten. Projekt og resultater vil blive præsenteret.

12:15 – 13:45 Frokost

13:45 - 14:10 Plastiske beregninger af betonelement-konstruktioner – nye muligheder og udfordringer v/ Linh C. Hoang, DTU BYG
Projektering af betonelementkonstruktioner vha. plastiske beregningsprogrammer baseret på elementmetoden giver muligheder for at designe og optimere komplekse konstruktioner. Med dette følger dog også store udfordringer - først og fremmest problemet med at sikre den nødvendige duktilitet. Indlægget beskriver det teoretiske og eksperimentelle arbejde på DTU med at afgrænse anvendelsesområdet for plastiske beregninger, når der tages hensyn til duktilitet.

14:10 - 14:40 Højhusbyggeri – in-situ eller elementer v/ Shonn Mills, Rambøll (Indlægget holdes på engelsk)
Der bygges flere og flere højhuse i Danmark. Bygges der i højden er det samtidig nødvendigt at kaste et kritisk blik på byggemetoden. Den traditionelle metode i Danmark er betonelementer, mens der internationalt mere fokuseres på in-situ. Denne præsentation vil fokusere på nogle af de kritiske elementer, og disse vil blive eksemplificeret gennem igangværende højhusprojekter i Danmark

14:40 - 15:10 Havneudvidelse i Hanstholm v/ Thomas Gierlevsen, COWI A/S
Et stort havneudvidelsesprojekt er p.t. i gang i Hanstholm, bl.a. med omfattende molebyggerier. Som beskyttende dæklag på den nye Vestmole anvendes op til 30 t Cubipods®, som er en spansk patenteret betonblok. Molehovedet ud mod indsejlingen etableres som en stor betonsænkekasse. Der gives en gennemgang af projektet og de store tekniske og praktiske udfordringer der er forbundet med at projektere og ikke mindst bygge en mole på denne meget udsatte lokalitet, direkte eksponeret for Nordsøens bølger.

15:10 - 15:55 Pause

15:55 - 16:25 Beton til havvindmøller v/ Birit Buhr, Ørsted og Christian Munch-Petersen, Emcon
De store havvindmøller er ofte opbygget med en platform i beton. Senior Lead Corrosion Specialist Birit Buhr vil gennemgå Ørsteds planer for havvindmøller, og fortælle hvor - og hvorfor - beton indgår i disse planer. Civilingeniør Christian Munch-Petersen fra Emcon fortæller om udfordringerne med grænseoverskridende betonkrav, og hvordan kravene er formuleret. Desuden vil billeder fra produktionen blive vist.

16:25 - 16:50 Museumscenter Blåvand – en in-situ støbt perle under klitten ved Tirpitz bunkeren v/ Henrik Eriksen, Jakobsen & Blindkilde A/S
Få et indblik i entreprenørens udfordringer med formarbejde og støbning af de fritsvævende betontage, der ikke er båret af søjler, men kun hviler på de pladsstøbte kælderydervægge. Projektet var nomineret til in-situ prisen i 2017.

16:50 - 17:00 Introduktion til fredagens ekskursion v/ Helle Howe Kjærgaard, Rambøll

Tak for i dag v/ Formand for DBF, Anette Berrig

19:00 – 19:30 Velkomstdrink

19:30 - Festmiddag

Fredag den 28. september 2018

Ekskursion
Ekskursionens første stop er Esbjerg strand. Esbjerg Kommune er ved at udvikle den nordligste del af Esbjerg Havn til et attraktivt byområde med lystbådehavn. Den nye bydel bliver det nye centrum for maritime fritidsaktiviteter.
Aarsleff vil vise os rundt på pladsen, hvor det bl.a. vil være muligt at se slusebygværket, der indgår som en del af højtvandssikringen. Herudover etableres en 60.000 m2 stor havne ø og en lang række spuns- og dæmningskonstruktioner omkring området. Det vil ligeledes være muligt at besigtige de anlægskonstruktioner, der skaber forbindelse til den nye havne ø.

Turen går herefter til Museumscenter Blåvand, hvor vi først vil få en halv times introduktion med hovedvægt på samspillet mellem den gamle S561 bunker (Tirpitz bunkeren) og den nyopførte museumsbygning som BIG - BJARKE INGELS GROUP står bag. Derefter vil der være mulighed for at udforske museet og dets udstillinger på egen hånd. Besøget afsluttes med frokost, hvorefter turen går tilbage til ECH PARK. På vej retur vil der være mulighed for stop ved banegården.
HUSK som altid: Hjelm, sikkerhedssko og -vest.

Program:
09:00 Afgang med bus fra hotel (Transport med opsamling på Hotel Scandic og Cab-In)
09:30 Byggepladsbesøg Esbjerg Strand
11:00 Transport til Museumscenter Blåvand
11:30 Fælles introduktion om Tirpitz Bunkeren og Museet
12:00 Museet udforskes på egen hånd
12:45 Frokost på Museet
13:30 Transport retur med bus – mulighed for stop ved banegården
14:15 Forventet ankomst til ECH PARK

Bemærk venligst at de anførte tidspunkter på ekskursionen er ca. tider, og at mindre ændringer i programmet kan forekomme.


Praktiske oplysninger:

Priser: Alle priser er inkl. moms

Betondagen den 27. september 2018, inkl. udstilling, frokost, festmiddag og forfriskninger (eksklusive overnatning).

Medlemmer af DBF eller de nordiske betonforeninger (Medlem af arrangør): kr. 1.995,-
Medlemmer af IDA, men ikke DBF (Medlem) kr. 2.595,-
Medarbejdere ansat hos Firmamedlemmer (Firmamedlem) Kr. 1.995,-
Juniormedlemmer af DBF/IDA (Studiemedlem) kr. 200,-
Studerende, der ikke er medlem af DBF/IDA (Ekstern studerende) kr. 1.000,-
Ledige medlemmer af IDA (Ledig) kr. 1.995,-
Seniormedlemmer af IDA kr. 1.995,-
Øvrige deltagere, ikke medlem af IDA (Ekstern) Kr. 2.595,-

Ekskursion den 28. september 2018, inkl. frokost og transport: kr. 350,-

Værelsesreservation:
Der er den 27.-28. september forhåndsreserveret værelser på ECH PARK og Scandic Olympic.
For overnatning den 26.-27. september er der et begrænset antal værelser til rådighed på ECH PARK.
Tildeling sker efter "først til mølle princippet". Pris for et enkeltværelse inkl. morgenmad er 795,- pr. overnatning.
For DBF’s juniormedlemmer tilbyder foreningen gratis overnatning den 27.-28. september for de første 20 tilmeldte.
Der arrangeres shuttle-bus transport mellem hotellerne så alle kan parkere ved ECH PARK, hvor der er fri parkering.

Overnatning opkræves sammen med deltagergebyr pr. faktura fra Ingeniørforeningen, IDA.

Mødested:
Dansk Betondag 2018 afholdes på ECH PARK Esbjerg Konference Hotel, Stormgade 200, 6700 Esbjerg.
Tel. (+45) 88 82 16 00. E-mail: info@ech.dk

Tilmelding:
Sidste frist for tilmelding er 5. september 2018.

Kontaktperson: Hanne Høy Kejser, 33 18 97 01 eller hhk@ida.dk

Udstiller: Hvis dit firma gerne vil booke udstillerstand på Dansk Betondag 2018, så kan du downloade tilmeldingsskema her nederst på sitet - se under Filer.

Følgende firmaer er tilmeldt som udstiller:
• All Remove Danmark A/S
• BASF A/S
• Christiansen & Essenbæk A/S
• COWI A/S
• Dankalk k/s / Omya A/S
• Dansk Natursten A/S
• DK Beton A/S
• Emineral A/S
• Fosroc A/S
• Haucon A/S
• Hilti A/S
• Jordahl & Pfeifer A/S
• Jørn Glad A/S
• K-Form Nordic ApS
• Kroghs A/S
• Mapei Denmark A/S
• Marlon Tørmørtel A/S
• PP Nordica Danmark
• Peikko Danmark
• Pelcon Materials & Testing ApS
• Pro-Tex A/S
• Sika Danmark A/S
• Teknologisk Institut
• Teqton Dansmark A/S
• Unicon A/S
• WEBAC-Chemie GmbH
• Aarsleff Rail A/S

Bliv medlem af Dansk Betonforening, få alle nyhederne og deltag til specialpris på konferencer

Medlemskab af Dansk Betonforening er gratis for IDA-medlemmer (dog betales 135 kr. årligt for magasinet BETON), skriv til hhk@ida.dk hvis du ønsker medlemskab.

Er du ikke IDA Medlem kan du tegne et gæstemedlemskab via denne formular. Årskontingent er kr. 400,- + 135 for magasinet BETON.
Firmamedlemskab kan tegnes via denne formular.

Vigtig oplysning vedr. persondata på deltagerlister
Dit navn, titel og firma vil optræde på deltagerlisten til dette arrangement. Deltagerlisten er tilgængelig for arrangøren og de øvrige deltagere på selve arrangementet i form af en fysisk deltagerliste og online deltagerliste. Ved nogle arrangementer udleveres endvidere navneskilt, hvor dit navn, titel og firma fremgår. Hvis du afmelder dig arrangementet, vil dine oplysninger ikke fremgå af deltagerlisten.

 

Praktisk Info

Hvor

Hotel ECH Park

Stormgade 200

6700 Esbjerg


Hvornår

Fra torsdag d. 27. september 2018. kl 08:30

Til fredag d. 28. september 2018. kl 17:00


Pris

Studiemedlem

200 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

1.000 kr.

Firmamedlem

1.995 kr.

Medlem af arrangør

1.995 kr.

Ledig

1.995 kr.

Seniormedlem

1.995 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

2.595 kr.

Medlem

2.595 kr.

Tilmeldingsfrist

23. september 2018 - kl. 15:00


Antal pladser

225


Ledige pladser

0


Tilvalg

Overnatning 26.-27. september ECH Park /Scandic Esbjerg

795 kr.

Overnatning 27.-28. september ECH Park /Scandic Esbjerg

795 kr.

Deltager i ekskursion 28. september

350 kr.

Udstillerstand (2x3 meter) Firmamedlem (inkl. 3 deltagere)

14.000 kr.

Udstillerstand (2x2 meter) IKKE Firmamedlem (inkl. 3 deltagere)

16.000 kr.

Udstillerstand (2x3 meter) IKKE Firmamedlem (inkl. 3 deltagere)

19.000 kr.

Udstillerstand (2x2 meter) Firmamedlem

11.000 kr.

Valg dobb.værelse Overnatning 26.-27. september ECH Park /Scandic Esbjerg

980 kr.

Valg dobb.værelse Overnatning 27.-28. september ECH Park /Scandic Esbjerg

980 kr.

Arrangementsnr.

326102


Arrangør

Dansk Betonforening