Konference

Datacentre – muligheder og udfordringer for det danske energisystem

Etableringen af nye store datacentre har givet opmærksomhed de seneste år. Hvad er disse datacentre egentlig for en størrelse, og hvilke muligheder og udfordringer giver det for udviklingen af det danske energisystem? Kom og bliv klogere med IDA Energi.

Onsdag d. 21. november 2018

Kl. 15:00 - 19:00

Fra 100 kr.

 

Beskrivelse

Den øgede digitalisering af samfundet har betydet en stor stigning i kapaciteten til håndtering af data, herunder også de store datacentre. Etableringen af de to kommende store datacentre i hhv. Viborg og Odense har sat fokus på området i Danmark, og en række andre centre er muligvis på vej til Danmark.

Dertil kommer en række mellemstore datacentre, særligt i Københavnsområdet.

De store centre forventes at have et meget stort elforbrug til at dække kølebehovet. Det giver en lang række udfordringer men også muligheder for det danske energisystem.

IDA Energi inviterer til et gå-hjem-møde, hvor de forskellige perspektiver på udviklingen vil blive præsenteret og diskuteret. Hvilke udviklinger kan vi forvente, og hvilke teknologiske muligheder skal der bruges for at sikre, at datacentrene bidrager positivt til omstillingen af det danske energisystem?

Foreløbigt program:

15:00

Velkommen ved IDA Energi og Energistyrelsen

15:00-15:45

Introduktion til udviklingen for datacentre og branchens rolle
Merima Dzanic, Chief Marketing Officer, Brancheforeningen Datacenter Industrien
Peder Bank, Nordic Managing Director, Interxion (operatør af en række datacentre i Danmark og Europa)

De vil bl.a. give indblik i følgende aspekter:

 • Branchens rolle og og potentialerne for datacentre på længere sigt
 • Hvorfor Danmark er interessant for etablering af datacentre
 • Afgørende faktorer for branchens udvikling
 • Branchens rolle i den grønne omstilling
15:45-16:30

Fremtiden: Mulige scenarier for udviklingen i Danmark
Jens Therkelsen, Projektleder, Cowi

COWI har i samarbejde med Energistyrelsen udarbejdet en analyse med mulige scenarier for den fremtidige udvikling for datacentre i Europa og Danmark. Med udgangspunkt i analysen vil mulige fremtider blive diskuteret, herunder

 • Afgørende faktorer for retningen af udviklingen
 • Mulige scenarier for nye centre
 • Typer af datacentre der kommer og hvor de bliver placeret
 • Muligheder ift. køling, elforbrug og udnyttelse af overskudsvarme
16:30-17:00

Datacentre og elnettet
Jesper Storebjerg, Senior projektleder, Energinet

Energinet har ansvaret for planlægningen og udførelsen af ny og opgradering af eksisterende elinfrastruktur i forbindelse med nye datacentre, der kobles på transmissionsnettet. Energinet vil gennemgå denne planlægning og hvordan de som systemoperatør ser på datacentrene:

 • Energinet og HSDC buzzwords
 • Processen og planlægningen af net i forbindelse med nye datacentre
 • Udfordringer og potentialer ift. elnettet – effekt, elforbrug og tariffer
 • Tiltag og fremtidige behov for at håndtere udfordringerne ved de nye storforbrugere

Pause

17:00-17:30

Datacentres betydning for hele det danske energisystem
Morten Egestrand, Enhed for Systemanalyse, Energistyrelsen

Energistyrelsen laver årligt en såkaldt Basisfremskrivning, der analyserer den forventede udvikling af det danske energisystem og klimaeffekter under den nuværende energipolitik. Samtidig er man ansvarlig for fastlæggelsen af Analyseforudsætningerne til Energinet, som giver et bud på udviklingen frem mod 2040. Med udgangspunkt i de nyeste udgaver vil de mulige udviklinger for datacentre blive diskuteret, bl.a.

 • Konsekvenser ift. det samlede energisystem ved de forskellige udviklingsscenarier for datacentre
 • Betydningen af stigende elforbrug for systemet, herunder den danske produktion og import/eksport-forhold
 • Betydningen af udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarmeproduktion
17:30-18:00

Udnyttelse af spildvarme ifm. datacentre
Anders Dyrelund, Senior Market Manager, Rambøll

Datacentrene rummer et stort potentiale for udnyttelse af spildvarme fra kølingen af centrene.Baseret på erfaringer fra konkrete projekter og analyser vil Rambøll gennemgå nogle af mulighederne, der i dag kan anvendes:

 • Eksempler fra danske og internationale projekter
 • Hvilke teknologier anvendes og i hvilke sammenhænge
 • Symbiose mellem spildvarme, fjernvarme og fjernkøling
 • Bidrag til det fleksible elsystem
18:00-18:30

Diskussion

Er de teknologiske muligheder i dag gode nok? Hvilke udviklinger kan vi forvente og hvad er der behov for på længere sigt?Hvilke rammevilkår skal der til for at sikre, at datacentre bidrager positivt til udviklingen af det danske og europæiske energisystem?

18:30-

Afslutning

Efter den afsluttende fælles diskussion vil der være tid til at fortsætte diskussionerne og netværke mere uformelt. Der serveres sandwich og drikkevarer.

 

Praktisk Info

Hvor

Energistyrelsen

Amaliegade 44


Hvornår

Onsdag d. 21. november 2018

Kl. 15:00 - 19:00


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

100 kr.

Firmamedlem

100 kr.

Medlem af arrangør

100 kr.

Ledig

100 kr.

Medlem

100 kr.

Seniormedlem

100 kr.

Studiemedlem

100 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

150 kr.

Tilmeldingsfrist

19. november 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

80


Ledige pladser

43


Arrangementsnr.

328987


Arrangør

IDA Energi