Arrangement

Den Danske Frimurerorden

Kom på guided rundvisning i Den danske Frimurerordens stamhus med efterfølgende frokost

København Ø

Fredag d. 23. november 2018

Kl. 10:00 - 13:30

Fra 125 kr.

 

Beskrivelse

Du kommer ind i Stamhuset på Blegdamsvej og bliver vist rundt, mens der oplyses om ideen og dagligdagen for danske logebrødre. Har Dan Brown ret i sine konspirationsteorier, hvad er det for ritualer og ordener der bruges, og hvorfor er der ingen kvinder i ordenen? Få svar på disse og andre spørgsmål, du måtte have.

 

Tidsplan:

10:00 – 12:20  Guided rundvisning

12:30 – 13:30  Frokost

 

Frokost:

Er inkl. i prisen. Den består af 3 stk. uspecificeret smørrebrød, en øl/vand samt kaffe/the.
 

 

Om frimureri:

Frimurerorden oplyser på deres hjemmeside at ordenen bygger på de 4 frimurerdyder: tavshed, forsigtighed, mådehold og barmhjertighed.

Ud over disse fire regler lærer frimurerne også en tænkemåde: De skal bruge deres fornuft og samvittighed. Træffes beslutninger alene ved hjælp af fornuften, så bliver det  kolde, kyniske og teknokratiske beslutninger. Træffes beslutninger alene ved hjælp af ens samvittighed, så bliver alt urealistisk og pladderromantisk. Men frimureriet lærer brødrene først at overveje, om det, de vil gøre, er fornuftigt, og derefter lade beslutningen afprøve i forhold til deres værdier og samvittighed. Derefter – hvis disse to instanser har sagt god for det, de vil – så kan de gøre det.

 

 

Frimureriets historie:

Det, vi faktuelt ved, er, at fire loger sluttede sig sammen til en storloge i London i 1717. Vi angiver derfor dette år som begyndelsen for det moderne frimureri.

Naturligvis har der været noget før 1717. Ellers var der jo ikke noget at lægge sammen. I vore dage er opfattelsen den, at frimureriet stammer fra de middelalderlige byggelaug, der skabte de store og smukke katedraler rundt om i Europa. Håndværkerne bag disse byggerier besad særlige evner, for der skulle naturligvis det bedste håndværk til, når man byggede til Guds ære. Ofte gik de særlige håndværk i arv, og byggemestrene beskyttede deres specielle viden og kompetencer i lukkede laug.

Katedralbyggeriet stagnerede imidlertid. På et tidspunkt lod man således ikke-håndværkere komme med i laugene. Dermed var det "spekulative" frimureri begyndt. Det er én af grundene til, at mange symboler og arbejdsredskaber i frimureriet har rod i de ældste håndværk.

Det egentlige frimureri, som vi kender det i dag, opstod samtidig med, at en ny bølge væltede ind over Europa, nemlig det såkaldte "oplysningstid". Mennesket blev nu opfattet som noget værdifuldt og særligt. Derfor begyndte tankerne om frihed, demokrati og nedbrydning af grænser at tage form. Mange af oplysningstidens store tænkere var frimurere. Grunden er let at forstå. I de lukkede loger kunne de "afprøve" de nye tanker uden at skulle frygte repressalier fra konservative magthavere.Frimurerne i Danmark – ordenen, lauget og kongehuset

I Danmark begyndte frimureriet i 1743. Efterhånden voksede det sig stadig større. I begyndelsen lignede det danske frimureri det internationale, hvor kravet til brødrene (fortsat) er, at man blot skal tro på et højeste væsen. Senere gik Den Danske Frimurerorden dog over til et system, der hviler på et kristent grundlag. I dag kræver Ordenen derfor, at man er døbt.

Den Danske Frimurerorden arbejder i dag efter det såkaldte "svenske system" (siden 1855), men det oprindelige frimureri findes stadig i Det Danske Frimurerlaug, der samarbejder tæt med Ordenen og har samme Stormester. Men Lauget og Ordenen har altså forskellige syn på, om man skal være kristen eller blot tro på en højere magt.

Den Danske Frimurerorden har gennem årene har et tæt forhold til kongehuset. Flere af Ordenens Stormestre har været tronfølgere eller konger. Den seneste var Christian X, der var Ordenens højeste styrer i perioden 1912-47.
 

 

Arrangør: Jens R. Rasmussen, 24 40 87 22

Jens.R.Rasmussen@tvegaard.dk

 

 

 

 

Praktisk Info

Hvor

Den Danske Frimurerorden

Blegdamsvej 23

2100 København Ø


Hvornår

Fredag d. 23. november 2018

Kl. 10:00 - 13:30


Pris

Ledig

125 kr.

Medlem

125 kr.

Seniormedlem

125 kr.

Studiemedlem

125 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

250 kr.

Tilmeldingsfrist

15. november 2018 - kl. 23:55


Antal pladser

30


Ledige pladser

10


Tilvalg

Ledsager

150 kr.

Arrangementsnr.

328311


Arrangør

Furesø-Egedal Afdeling, IDA Nordsjælland