Arrangement

Den faste forbindelse over Femern Bælt

Med en længde på 17,6 km vil Femern Bælt-tunnelen blive verdens hidtil længste kombinerede bil- og togtunnel.

Onsdag d. 23. oktober 2013

Kl. 18:00 - 20:30

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Den bliver fem gange så lang som Øresundstunnelen mellem København og Malmø og tre gange så lang som Trans-Bay Tube Bart Tunnel i San Francisco, der i dag er verdens længste sænketunnel.

Femern A/S har de seneste tre år foretaget intensive miljøundersøgelser, geotekniske studier og udformet kontraktmateriale, og nu skal to store ansøgninger om byggetilladelse stå sin prøve. Hen over sommeren og efteråret 2013 indsender Femern A/S materialet til den danske VVM-høring til Transportministeriet og den tyske ansøgning til myndighederne i Kiel. Samtidig er ni internationale entreprenørkonsortier prækvalificeret til at byde på de fire store kontrakter og skal snart i gang med at udarbejde deres tilbud.

Anlægget af en sænketunnel mellem Danmark og Tyskland kræver et stort antal medarbejdere over en kort årrække. Femern A/S skønner, at der skal bruges mellem 25.000 og 28.500 mandår til den samlede opgave. Specielt i perioden 2015 – 2021, hvor anlægsarbejderne finder sted, er beskæftigelsen betydelig, i alt ca. 22.500 – 26.000 årsværk. Den største del af arbejdspladserne i anlægsfasen kommer til at ligge i Danmark.

Over de kommende 10 - 12 år, vil der blive udbudt byggeprojekter til 140 milliarder kroner i Region Sjælland og i Hovedstadsområdet.

Femern Belt Development har udarbejdet en oversigt over de mange projekter, som virksomheder i Region Sjælland kan byde ind på i netværk eller alene.

Program

18.00-18.45   Status på Femern-projektet, Lasse Vester, Design Engineer Immersed Tunnel, Femern A/S

18.45-19.30  Spisning

19.30-20.30   Muligheder for beskæftigelse, Stig Rømer Winther, Managing Director, Femern Belt Development

20.30             Slut

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Onsdag d. 23. oktober 2013

Kl. 18:00 - 20:30


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

15. oktober 2013 - kl. 02:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

19


Arrangementsnr.

307552


Arrangør

IDA Mechanical Sjælland