Arrangement

Den nye Søfartsstyrelse – Hvad, hvem og hvor

Mandag d. 16. april 2012

Kl. 17:00 - 20:00

Gratis

 

Beskrivelse

Den 3. oktober 2011 blev Farvandsvæsenet i forbindelse med den nye regerings til¬trædelse nedlagt og store dele af væsenets opgaver underlagt Søfartsstyrelsen. Ændrin¬gen har naturligvis givet nogle store udfordringer, men den har også skabt nogle helt nye muligheder for dansk skibsfart og sejladssikkerheden.
Søfartsstyrelsens direktion fortæller om styrelsen, dens hovedopgaver og fremtidsvisioner.

Program:

17.00 – 17.10 Introduktion til aftenens tema

17.10 – 18.10 Den nye organisation, udfordringer og indsatser i en tid med forandring.
v/ direktør Andreas Nordseth
Udfordringerne ved sammenlægning af to virksomheder og de synergier og styrker, som fusionen har givet mulighed for. Herudover giver direktøren et overblik over de væsentligste initiativer, som Søfartsstyrelsen skal håndtere i fremtiden.

18.10 – 18.40 Forfriskning

18.40 – 19.10 Sikre farvande, afmærkning og navigation
v/ vicedirektør Francis Zachariae
Der fortælles om de opgaver Søfartsstyrelsen har overtaget fra Farvands-væsenet og om initiativer og projekter inden for afmærkning og navigation.

19.10 – 19.30 Spørgsmål og afrunding

 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 16. april 2012

Kl. 17:00 - 20:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

16. april 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

90


Ledige pladser

51


Arrangementsnr.

125077


Arrangør

IDA Maritim