Arrangement

Digital Self-defense

IDA at AAU-CPH/ITU and IDA IT welcomes you to this informative event about Digital Self-defense!

København S

Torsdag d. 12. november 2015

Kl. 16:30 - 18:30

Fra 20 kr.

 

Beskrivelse

(English below)

Du ved det godt: Alt hvad du laver online bliver gemt og brugt til din fordel - og bagdel. Men har du også styr på, hvad du kan gøre for at få kontrol over, hvad der sker med dine data? Hør om gode måder at bruge big data på og om det modsatte. Om hvad det kan have af konsekvenser og hvordan du udøver digitalt selvforsvar. 

Vi har det i dag med data, som vi havde det med miljøet for 30 år siden: Vi forurener, vi er bekymrede men vi mangler værktøjer til at gøre noget ved det. Du vil her få en masse eksempler på, hvad big data - også kaldet nutidens olie - er og bruges til på godt og på ondt, og hvorfor det har medført en sand guldgeber blandt virksomheder samtidig med, at mange er blevet bekymret for vores privatliv og demokrati. 

Hvad betyder det for dig og vores samfund, at vi er på vej ind i en ny æra, man kunne kalde datatidsalderen? Hvilke konsekvenser kan det have, hvis du ikke passer på dine data? Når noget er gratis, er du produktet! Dine data er din valuta, dit betalingsmiddel. Du vil i gennem dette event få konkrete tips og værktøjer med hjem til at arbejde videre med digitalt selvforsvar for dig - og som du kan give videre til dine brugere.

Vi har været så heldige at få Pernille Tranberg ud fra digital-identitet.dk. Pernille er forfatter til 5 bøger som bla. "Fake It – om big data og digitalt selvforsvar". Du kan læse mere om hendes arbejde her: http://digital-identitet.dk/om/

 

For studieprisen til 20kr.- får du:
* foredrag med en erfaren oplægsholder
* forplejning i form af kaffe/the/vand fra kantinen på ITU
* 1 pizza til aftensmad


Du er velkommen til at skrive til david@stud.ida.dk hvis du har nogen spørgsmål omkring eventet.

-------

You know it already: Everything you do online will be saved and used to your advantage - and disadvantage. But do you have control of what you can do to get control over what happens to your data? Learn about great ways to use big data and on the contrary. About what may be the consequences and how you conduct digital self-defense. 

We have it today with data that we had it with the environment 30 years ago: We pollute, we are concerned but we lack the tools to do something about it. You will get a lot of examples of what big data - also called today's oil - is and is used in good and in bad, and why it has resulted in a true guld feber among companies, while many have been concerned about our privacy and democracy.

What does it mean for you and our community that we are entering a new era, that we could call the data era? What impact can it have if you're not careful with your data? When something is free, you are the product! Your data is your currency, your payment. You will through this event get concrete tips and tools to take home to work on digital self-defense for you - and that you can pass on to your users.

We have been lucky to get Pernille Tranberg from digital-identitet.dk out to be the speaker for the evening. Pernille is the author of five books which includes  "Fake It - about big data and digital self defense." You can read more about her work here: http://digital-identitet.dk/om/

 

For the study price of 20kr.- you get:

* the course with an experienced lecture
* tea/coffee/water from the cantina at ITU
* A pizza for dinner.

You are welcome to me at david@stud.ida.dk if you have any questions about this event

 

Praktisk Info

Hvor

IT Universitetet, København

Rued Langgaards Vej 7

2300 København S

Design Lab


Hvornår

Torsdag d. 12. november 2015

Kl. 16:30 - 18:30


Pris

Studiemedlem

20 kr.

Medlem

130 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

170 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

170 kr.

Tilmeldingsfrist

12. november 2015 - kl. 16:00


Antal pladser

20


Ledige pladser

1


Arrangementsnr.

315264


Arrangør

Kurser for studerende


Medarrangører

IDA IT