Arrangement

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne

Digitalisering i teknik- og miljøforvaltningerne - Godt for Miljøet? Godt for virksomheder/borgere? Kan digitaliseringen spare penge? Kom og hør udlægningen fra en kommune.

Aalborg

Tirsdag d. 13. maj 2014

Kl. 16:30 - 19:00

Fra 0 kr.

 

Beskrivelse

Digitaliseringsstrategiens mange indsatser vil gøre hverdagen lettere for danskerne/virksomhederne og frigøre milliarder til velfærd.

Det er intentionen i den ambitiøse plan, der er beskrevet i Den Fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2011-2015 - FULD DIGITAL KOMMUNIKATION – som er udarbejdet af regeringen, KL og Danske Regioner og er ”den digitale vej til fremtidens velfærd"

Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi kører i tre spor, som kan samles i tre headlines.

 • Slut med papirblanketter og brevpost
 • Ny digital velfærd
 • Tættere offentligt digitalt samarbejde

Men hvordan udmøntes den inden for teknik og Miljø området?
Historisk set har teknik- og miljøområdet haft tradition for at være teknologitungt, og områdets faggrupper har i flere år tænkt digitalisering ind for at understøtte opgaveudførelsen. Qua faggruppernes egen viden om digitalisering kan den it-ansvarlige have været involveret mindre, hvilket har gjort området relativt selvkørende i forhold til at øge digitaliseringen inden for teknik og miljøområdet.

Derfor vil det måske også være lettere at opfylde de 3 strategiske indsatsområder

 • Selvbetjening - sagsbehandlingen begynder hos borgeren/virksomheden, og vil derfor frigive ressourcer hos den tekniske forvaltning.
 • Effektiv dataforvaltning - data skal være lettilgængelig - let at bruge - det vil gøre sagsbehandlingen mere effektiv og være forudsætningen for
 • Omlægning af forvaltningsprocesser - så samarbejdet på tværs af teknik og miljøforvaltningerne kan ensartes, og dermed billiggøre de digitale løsninger.

Et effektiviseringspotentiale på omkring 200 mill. kr. er nævnt.

Tag del i dialogen på mødet, hvor Hjørring Kommune /ved teamleder Bente Neerup fra afdelingen Innovation og digitalisering  - efter et kort oplæg - giver sit bud på om digitaliseringsstrategien initiativer og indsatsområder kan give svar på f.eks.:

 • Er godt for Miljøet?
 • Er godt for virksomheder/borgere?
 • Kan digitaliseringen spare penge?
 • Foretrækker borgerne/virksomhederne digital selvbetjening?
 • Hvor digitale er danskerne?
 • Bliver digitale selvbetjeningsløsninger anvendt?

Arrangementet vil blive efterfulgt af sandwich og vand

 

Praktisk Info

Hvor

Aalborg Universitet

Skibbrogade 5

9000 Aalborg

C-1.12


Hvornår

Tirsdag d. 13. maj 2014

Kl. 16:30 - 19:00


Pris

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

2.000 kr.

Tilmeldingsfrist

12. maj 2014 - kl. 02:00


Antal pladser

30


Ledige pladser

18


Arrangementsnr.

309613


Arrangør

Miljøteknisk Gruppe, IDA Nord