Arrangement

Djursland afdeling – Generalforsamling 2016

Grenå

Torsdag d. 25. februar 2016

Kl. 18:00 - 21:00

Gratis

 

Beskrivelse

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Forelæggelse af afdelingens årsberetning til godkendelse
3) Forelæggelse af afdelingens regnskab og budget til godkendelse
4) Orientering om regionens aktiviteter og planer
5) Valg af formand jf. § 5 stk. 2
6) Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen, jf. § 5, stk. 2 og 3
7) Valg af kandidat til afdelingens repræsentant i regionsrådet og suppleant til denne
8) Valg af kritisk revisor og revisorsuppleant
9) Drøftelse af indkomne forslag herunder forslag, som ønskes behandlet i IDA
10) Eventuelt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 1 måned forinden generalforsamlingens afholdelse.

Deltagelse i generalforsamlingen iflg. IDAs regler.

Efter generalforsamlingen er der som sædvanlig middag kl. 1930 med 1 ledsager.
Af hensyn til bestilling af antal kuverter er tilmelding til spisning nødvendig.

 

Praktisk Info

Hvor

Kulturhuset

Kærvej 11

8500 Grenå


Hvornår

Torsdag d. 25. februar 2016

Kl. 18:00 - 21:00


Pris

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

20. februar 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

30


Ledige pladser

7


Tilvalg

Ledsager

0 kr.

Arrangementsnr.

316886


Arrangør

Djursland Afdeling, IDA Østjylland