Arrangement

E-Navigation, AIS og landbaseret lodsning

Bemærk ændret mødestart til kl. 16.30!

Mandag d. 23. februar 2015

Kl. 16:30 - 19:30

Gratis

 

Beskrivelse

”Udviklingen inden for skibes navigationssystemer er interessant. E- Navigation har eksisteret i flere år. Kom og hør om hvordan ny teknologi anvendes i et erhverv hvor Safety First altid har og fortsat vil have højeste prioritet. Søfartsstyrelsen vil forklare om hvordan skibsfarten ved aktiv brug af AIS data om skibet, dets last, kondition, trafikmønstre  m.v. kan bruges til at højne sejladssikkerheden i danske farvande. AIS information kan desuden bruges til at rekonstruere og analysere ulykker herunder kollisioner og grundstødninger.
Lodsens rolle har eksisteret i århundreder og lodsernes bidrag til sejladssikkerheden er betydelig. Lodsens rolle og funktion samt bidrag til sejladssikkerheden diskuteres og rådgivende ingeniører COWI vil berette om et netop afsluttet studie om landbaseret lodsning som er udført for Søfartsstyrelsen.”

Program

1630– 1635 intro til dagen v/ Formand IDA Maritim Valdemar Ehlers
Muligheder og barrierer for landbaseret lodsning
v/ Carsten Ellegaard , Chief Market Manager / Maritime Services Management
 
16:35 - 17.35 COWI præsenterer konklusioner fra projektet Teknologiundersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande.
Deres analyse fokuserer på 3 dimensioenr:
 Teknologiske muligheder og barrierer for landbaseret lodsning – kortlægning af, hvad der kan lade sig gøre med eksisterende teknologi, og hvad det kan forventes, at ny teknologi muliggør.
Sikkerhedsmæssige muligheder og barrierer for landbaseret lodsning – hvor og i hvilke situationer i de danske farvande er landbaseret lodsning sikkerhedsmæssigt forsvarligt for liv, gods og miljø, og hvor er det ikke?
Økonomiske konsekvenser af en eventuel indførelse af landbaseret lodsning – forudsat at det er teknologisk og sikkerhedsmæssigt er muligt, hvordan vil prisen for landbaseret lodsning blive sammenlignet med prisen for søbaseret lodsning.
Deres undersøgelse af mulighederne for landbaseret lodsning i danske farvande tager som nævnt udgangspunkt i tre scenarier:
 
1.       Scenarie 1: Allinge – Kadetrenden og Grenå – Skagen
2.       Scenarie 2: Hele gennemsejlingen
3.       Scenarie 3 – Til/fra og inde i havne
 
17:35 – 18:05 Sandwich, networking

18.05 – 19.05 e-Navigation, en katalysator for innovation?
v/Søfartsstyrelsen /  Omar Frits Eriksson, Kontorchef, Maritim teknologi og forretningsudvikling (MAF)
Begrebet e-Navigation har eksisteret i flere år, men implementeringen af nye digitale e-Navigation services har ladet vente lidt på sig.
Der synes dog nu at være ved at komme skred i sagen, og Søfartsstyrelsen deltager i arbejdet med det, der kaldes The Maritime Cloud, som kan blive en vigtig katalysator for innovation på det maritime område.
 
Foredraget giver status på arbejdet med e-Navigation og de muligheder og barrierer, der nu kan skimtes i horisonten.
Derudover belyses hvorledes maritime myndigheder kan udnytte AIS data i deres opgavevaretagelse.
 
19:05 – 19:30 debat & dialog samt afslutning
 

Arrangeres i samarbejde med Skibsteknisk Selskab.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Mandag d. 23. februar 2015

Kl. 16:30 - 19:30


Pris

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Firmamedlem

0 kr.

Medlem af arrangør

0 kr.

Ledig

0 kr.

Medlem

0 kr.

IDA Engineering Club

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Tilmeldingsfrist

23. februar 2015 - kl. 23:59


Antal pladser

80


Ledige pladser

7


Arrangementsnr.

312663


Arrangør

IDA Maritim


Medarrangører

IDA Risk