Konference

Effektive hospitaler - hvordan

Fra torsdag d. 27. november 2014. kl 09:00

Til fredag d. 28. november 2014. kl 12:15

Fra 250 kr.

 

Beskrivelse

Der behandles årligt 2,6 mio. patienter på somatiske hospitaler i Danmark. I 2012 blev der foretaget 1,3 mio. operationer, og det samlede sundhedsvæsen koster årligt over 100 mia. kr. Der foretages i disse år omfattende investeringer i nye hospitaler med både nye bygninger, teknologi og renoveringer. Den overordnede udfordring for sygehusvæsenet er at sikre bedre og mere sammenhængende patient-forløb, øget patientsikkerhed, effektiviseringer, højere kvalitet og et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for de ansatte.

Samtidig med ændring af strukturen, hvor akutreform er en realitet, og de nye fysiske rammer er godt på vej, så udvikles der løbende nye muligheder inden for diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering, som patienter og borgere naturligvis ønsker at få glæde af.

Implementeringen af disse tilbud udfordres samtidig af en ændret demografi og en befolkningssammensætning med flere ældre og færre erhvervsaktive borgere, som kan bidrage til den fælles pengekasse. Det økonomiske grundlag er således under udfordring.

Vi skal derfor fortsat udvikle og sikre effektive hospitaler – men hvordan?
Konferencen stiller skarpt på nogle væsentlige områder som forskning, organisering, logistik, byggeri, teknologi og inspiration fra andre brancher. 

Der er afsat tid til debat, samt til at netværke og besøge udstillere/stande.

Konferencen er planlagt i et samarbejde mellem IDA-Sundhedsteknologi og seks
af Danmarks førende ingeniørvirksomheder; MOE A/S, COWI A/S, Alectia A/S,
Grontmij A/S, Rambøll A/S & Niras A/S.

Detaljeret program for konferencen: Se linket nederst på siden. Her finder du også forslag til hoteller i gå-afstand fra Ingeniørhuset.

Husk at tilmelde dig en workshop.  

http://ida.dk/netvaerk/teknologiske-netvaerk/industri/ida-sundhedsteknologi/effektive-hospitaler-hvordan 

 

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Fra torsdag d. 27. november 2014. kl 09:00

Til fredag d. 28. november 2014. kl 12:15


Pris

Studerende, ikke medlem af IDA

250 kr.

Studiemedlem

250 kr.

Medlem af arrangør

2.700 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

2.800 kr.

Firmamedlem

2.800 kr.

Ledig

2.800 kr.

Medlem

2.800 kr.

IDA Engineering Club

2.800 kr.

Seniormedlem

2.800 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

4.800 kr.

Tilmeldingsfrist

28. november 2014 - kl. 18:00


Antal pladser

150


Ledige pladser

5


Tilvalg

Deltagelse i afsluttende forplejning fredag kl. 12.15

0 kr.

AFLYST - Workshop B

0 kr.

Workshop A: Byggeri, design og teknologi

0 kr.

Workshop C: Hospitalslogistik og fremtidens patientforløb

0 kr.

Udstilling

5.000 kr.

Udstiller

1.000 kr.

Arrangementsnr.

311857


Arrangør

IDA Sundhedsteknologi