Arrangement

[EGR] Fra Ørsted til SWARM

Tirsdag d. 13. marts 2012

Kl. 19:30 - 22:00

Gratis

 

Beskrivelse

 


Ud fra de seneste tolv års satellitmålinger af Jordens magnetfelt foretaget af Ørsted og CHAMP satellitterne har man kunnet skabe de mest detaljerede modeller af Jordens magnetfelt og dets tidslige forandring.


Data fra disse satellitter har vist, at den største begrænsning i magnetfelts-modellernes nøjagtighed er ikke målenøjagtigheden, men tilstedeværelsen af elektriske strømme i Jordens omgivelse.
En yderligere forbedring af modellerne kan kun opnås ved at foretage samtidige målinger af magnetfeltet flere steder på én gang. Dette har ansporet Swarm-missionen, som består af 3 ens satellitter. Swarm er foreslået af et europæisk konsortium med dansk ledelse, og er udvalgt af ESA for opsendelse i 2012.
Foredraget vil omhandle måling af magnetfeltet med satellitter, og om at bruge de rå målinger til at adskille de forskellige bidrag fra Jordens indre (kerne og skorpe), samt dens omgivelse (ionosfæren og magnetosfæren). Desuden omhandler foredraget status af Swarm-missionen, samt dens videnskablige formål. 


Foredragsholder: Professor Nils Olsen, DTU Space.

 

Gratis arrangement i samarbejde med IEEE.

 

Praktisk Info

Hvor


Hvornår

Tirsdag d. 13. marts 2012

Kl. 19:30 - 22:00


Pris

Arbejdsledig, medlem

0 kr.

Ekstern mødedeltager

0 kr.

Ingeniør, ej medl. IDA

0 kr.

Studerende, ikke medlem af IDA

0 kr.

Medlem

0 kr.

Seniormedlem

0 kr.

Studiemedlem

0 kr.

Arrangør

0 kr.

Bestyrelsesmedlem

0 kr.

Foredragsholder

0 kr.

Tilmeldingsfrist

13. marts 2012 - kl. 00:00


Antal pladser

50


Ledige pladser

40


Arrangementsnr.

125285


Arrangør

IDA E