Arrangement

Ejendomsudvikling – med fokus på rådgivningen

Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom.

Vejle

Tirsdag d. 26. april 2016

Kl. 09:00 - 16:00

Fra 3.400 kr.

 

Beskrivelse

Kurset indgår i DdLs kursusrække om de ejendomsretlige, økonomiske og skatteretlige forhold ved udvikling af fast ejendom. Kurset giver indsigt i de centrale vidensområder om ejendomsudvikling, som kan indgå når den praktiserende landinspektør rådgiver herom. Kurset vil indeholde flere cases og beskrivelser af ejendomsudvikling i praksis.

Indledningsvis sætter vi fokus på ejendomsudvikleren, herunder hvordan fungerer og arbejder de. Endvidere, hvordan er processen med ejendomsudvikling og samarbejdet med myndighe-derne – illustreret ved case. Der vil være et målrettet fokus på ejendomsøkonomi, og hvad det betyder for processen og ejendomsudviklingen. Her kommer også et bud på, hvordan ejen-domsudviklere ser landinspektørens rolle i ejendomsudviklingen – hvilke vidensområder er der brug for.

Et fokusområde ved ejendomsudvikling er den fysiske planlægning, herunder f.eks. anvendel-ser, samarbejdet med kommunen og projekttilpasninger - med muligheder og faldgruber. Hvad er nyttig og nødvendig viden herom for en succesfuld ejendomsudvikling.   

En ejendoms fremtidige anvendelsesmuligheder, har stor værdi for prisfastsættelsen, belå-ningsmuligheder og videre udvikling af ejendommen. Vi belyser hvilke juridiske problemstillinger om ejendomsretlige forhold, som kan have betydning for ejendommens fremtidige udnyttel-sesmuligheder, herunder f.eks. lejeloven og erhvervslejeloven.

Et vigtigt vidensområde i forbindelse med køb/salg af bygninger, byggegrunde, renoveringer og matrikulære arbejder (udstykning, ejerlejligheder ..) er moms og skat. Vi belyser – i hovedtræk – de moms og skatteretlige problemstillinger der gælder for disse ejendomsudviklingsområder.  

Vi gennemgår en eller flere case(s) fra en praktiserende landinspektør, som præsenterer sine erfaringer med centrale vidensområder inden for rådgivning om ejendomsudvikling.
 
Der vil blive givet et overblik om følgende emner:

 • Ejendomsudvikleren, hvordan arbejder de og hvordan er processen med ejendomsud-vikling – med et målrettet fokus på ejendomsøkonomi. Et bud på landinspektørens rolle heri.
 • Ejendomsudvikling og den fysiske planlægning.
 • Juridiske problemstillinger om ejendomsretlige forhold, som har betydning for ejen-domsudviklingen.
 • Hvilke moms og skatteretlige regler og problemstillinger gælder ved ejendomsudvikling.
 • Case(s) om erfaringer og centrale vidensområder ved rådgivning om ejendomsudvikling.

Kursets emner gennemgås ved vekslen mellem oplæg fra kursusholder og dialog med deltage-re.

Undervisningen vil hovedsaligt tage udgangspunkt i gældende lovgivning, praksis og domstolsaf-gørelser på området. Kursusmaterialet, med oplæg og baggrundsmateriale, bliver tilgængelig i digital kursusmappe.

Kursuslærer

 • Direktør Jørn Abildgaard Rådgivning ApS
 • Finn Nygård, Calum
 • Kim Jacobsen, Nybolig Erhverv
 • Peder Porse, Skat
 • Kristian Baatrup, Landinspektørkontoret Baatrup & Thomsen A/S

Kursusleder

 • Landinspektør Michael Hammer, Hjørring Kommune

Kursusdeltagelse
Kurset henvender sig primært til praktiserende landinspektører, bygherrer / ejendomsudviklere og andre, som ønsker kendskab til ejendomsudvikling - i praksis.

Kursusafgift
3.400 kr. + moms for medlemmer af DdL og IDA.
3.700 kr. + moms for øvrige deltagere.

Tilmeldingsfrist
22. april 2016

Afmeldingsfrist
Ved afmelding efter d. 29. marts betales 25 %
Ved afmelding efter d. 12. april betales 100 %

 

Praktisk Info

Hvor

Scandic Jacob Gade

Flegborg 8

7100 Vejle


Hvornår

Tirsdag d. 26. april 2016

Kl. 09:00 - 16:00


Pris

Ledig

3.400 kr.

Medlem

3.400 kr.

Deltager, ikke medlem af IDA

3.700 kr.

Tilmeldingsfrist

22. april 2016 - kl. 23:59


Antal pladser

35


Ledige pladser

2


Arrangementsnr.

316830


Arrangør

Landinspektørforeningen